Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ UPROWADZANIU DZIECI PRZEZ RODZICÓW?

2007-10-08
Tematyka uprowadzenia dzieci przez własnych rodziców będzie hasłem wywoławczym międzynarodowej konferencji w Pradze. Udział w konferencji wezmą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.

Konferencja będzie odbywać się w dniach 15-16 października 2007 r. w Pradze. Temat konferencji brzmi: „Gdy rodzice uprowadzają własne dziecko – międzynarodowy problem uprowadzania dzieci przez ich własnych rodziców”. Przedsięwzięciu patronuje Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej. W konferencji nie zabraknie również przedstawicieli polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości: Pana Sławomira Pałki - Naczelnika Wydziału Wykonania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich oraz Pana Wojciecha Juszkiewicza - głównego specjalisty w Wydziale ds. Ofiar Przestępstw. Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce reprezentować będzie sędzia Elżbieta Schubert.

Konferencja to odpowiedź na coraz powszechniejsze i wywołujące ogromne społeczne emocje zjawisko. Specjaliści upatrują przyczyn nasilenia zjawiska w wielu krajach europejskich w liberalizacji polityki migracyjnej. - Konferencja ma przede wszystkim podnieść świadomość gremiów międzynarodowych w zakresie problematyki uprowadzania dzieci. Dopiero zaangażowanie wyspecjalizowanych instytucji na poziomie różnych państw pozwoli na powstrzymanie tego nasilającego się zjawiska – przekonuje sędzia Monika Janiec, Naczelnik Wydziału ds. Ofiar Przestępstw w Ministerstwie Sprawiedliwości. –– Niezmiernie ważne jest, aby ścisła współpraca na poziomie międzynarodowym odbywała się na różnych płaszczyznach. Skuteczne zapobieganie tego rodzaju negatywnym praktykom może odbywać się bowiem jedynie przy ścisłej współpracy instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi - dodaje sędzia Monika Janiec.

Organizatorzy konferencji są przekonani, że współpraca pomiędzy prawnikami, sędziami, pedagogami oraz przedstawicielami władzy publicznej, a także przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na obszarach poszczególnych państw europejskich pozwoli na wypracowanie procedur skutecznie zapobiegających tego rodzaju nagannym postępowaniom. Podczas konferencji wypracowane zostaną także procedury efektywnego udzielania pomocy dzieciom – ofiarom uprowadzenia.
lista aktualności archiwalnych