Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Krajowy Rejestr Karny: Trwają prace w ramach Projektu Pilotażowego Network of Judical Registers

2007-10-04
Sieć błyskawicznej wymiany informacji
Już wkrótce Ministerstwo Sprawiedliwości będzie w pełni korzystać z możliwości stwarzanych przez Projekt Pilotażowy Wymiany Informacji z Rejestrów Karnych (Network of Judical Registers). Obecnie trwają w resorcie intensywne prace nad kategoryzacją przestępstw oraz kar i środków karnych. Od 2008 roku Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego będzie mogło uzyskać zawiadomienie o skazaniach Polaków w krajach partnerskich w ekspresowym tempie: nawet w ciągu 3 minut!

Najważniejsze cele, jakie postawili sobie twórcy Projektu z Niemiec, Francji, Belgii i Hiszpanii to stworzenie nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany informacji pochodzących z rejestrów karnych oraz doprowadzenie do tego, by każdy kraj biorący udział w Projekcie w swoim rejestrze karnym posiadał wszystkie informacje o skazaniach jego obywateli w innych krajach – członkach Projektu.

– Poprzez sieć są przesyłane pomiędzy rejestrami karnymi trzy typy informacji: zapytanie o informację z rejestru karnego, odpowiedź na zapytanie oraz zawiadomienie o skazaniu – informuje Joanna Piórek, p.o. naczelnika Wydziału ds. Współpracy Międzynarodowej Pomiędzy Rejestrami Karnymi Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. – Minimalny czas oczekiwania na odpowiedź to nawet 3 minuty. W praktyce jednak część danych trzeba bardziej szczegółowo wyjaśnić, na przykład w odniesieniu do wykonania kary, co znacznie wydłuża czas oczekiwania. Średnio jest to jeden dzień – wyjaśnia Joanna Piórek.

Oprócz elektronicznej wersji zawiadomień o skazaniach Polaków w krajach partnerskich, możliwe będzie także uzyskanie wielu dodatkowych informacji, chociażby o wykonaniu kary. Za pośrednictwem systemu w krótkim czasie dodatkowe informacje będą mogły uzyskać też sądy i Policja, na przykład na temat obywateli Niemiec lub Francji, którzy w Polsce popełnią przestępstwo.

Polska oficjalnie przystąpiła do Projektu w czerwcu 2007 r. By stać się jego pełnoprawnym beneficjentem, Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi obecnie intensywne prace nad kategoryzacją przestępstw: każdemu z nich zostanie nadany odpowiedni kod, co umożliwi elektroniczną wymianę informacji poprzez sieć. Trwają również prace nad kategoryzacją kar i środków karnych.

System TESTA, w oparciu o który działa Network of Judical Registers to nie tylko jedna z najnowocześniejszych technologii stosowanych w strukturach europejskiej administracji publicznej. Za dwa, trzy lata ma szansę stać się też jedną z tych, które będą przynosić największe oszczędności. Wówczas – dzięki kategoryzacji przestępstw, kar czy środków karnych - nastąpi automatyczne tłumaczenie przesyłanych wiadomości, a tym samym wyeliminowana zostanie konieczność ponoszenia kolosalnych wydatków na tłumaczenia. Sędzia bądź prokurator, po otrzymaniu takich usystematyzowanych danych, będzie mógł je natychmiast wykorzystać, nawet bez znajomości języka kraju przesyłającego i jego systemu prawnego. Przestępstwo lub kara zostaną bowiem przyporządkowane na zasadzie podobieństw do instytucji prawa polskiego.

* * *

Projekt Pilotażowy Wymiany Informacji z Rejestrów Karnych (Network of Judical Registers) to wspólna inicjatywa czterech państw: Niemiec, Francji, Belgii i Hiszpanii. W praktyce wymiana informacji pomiędzy tymi krajami jest prowadzona już od początku 2006 r. W marcu 2006 r. do Projektu włączyły się Czechy, a w październiku 2006 r. Luksemburg. Obydwa te kraje już w tym miesiącu rozpoczną elektroniczną wymianę informacji.

Polska oficjalnie rozpoczęła udział w Projekcie w czerwcu 2007 r., wraz ze Słowacją, Słowenią, Włochami i Wielką Brytanią. Portugalia ma w ramach Projektu status obserwatora (przed oficjalnym przystąpieniem status obserwatora miała Polska). Przystąpienie Polski do elektronicznej wymiany informacji planowane jest na rok 2008, po niezbędnym dostosowaniu systemu informatycznego.
lista aktualności archiwalnych