Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

TEST UMIEJĘTNOŚCI

2007-10-04
Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U 2002 nr 126 poz. 1069 z późn. zm. ) w zw. z § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych (DZ. U 2005 nr 258 poz. 2165) wyznacza następujące terminy testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych w 2008 r.:
lista aktualności archiwalnych