Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

RUSZA ELITARNY PION BIURA DS. PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ PROKURATURY KRAJOWEJ

2007-10-01

Prokuratorzy specjalizujący się w walce ze zorganizowaną przestępczością odebrali delegacje z rąk Ministra Sprawiedliwości - Utworzenie profesjonalnej jednostki wyspecjalizowanej w walce ze zorganizowaną przestępczością jest zgodne z najnowszymi, światowymi tendencjami w tym zakresie – powiedział Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas uroczystości wręczenia delegacji prokuratorom nowo utworzonego pionu Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. – Do tej pory gwałtownemu wzrostowi nowych form zorganizowanej przestępczości nie towarzyszyła właściwa reakcja ze strony państwa, a przecież przestępczość zorganizowana jest kołem zamachowym także jej drobniejszych form. Dlatego chcemy z nią jeszcze skuteczniej walczyć – zapewnił Minister Sprawiedliwości.

Uroczystość w Belwederze w dniu 1 października 2007 r. zaszczycili swoją obecnością m.in. Premier Jarosław Kaczyński, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Prokurator Krajowy Dariusz Barski, a także Krzysztof Sierak – Dyrektor Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.

Podczas ceremonii Minister Sprawiedliwości wręczył dekrety nominacyjne 106 prokuratorom. Tym samym rozpoczęło funkcjonowanie 11 wydziałów zamiejscowych Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Łącznie pracować w nim będzie 132 prokuratorów: najlepszych z najlepszych. Wydziały są zlokalizowane w miastach, w których siedzibę mają Prokuratury Apelacyjne. Jednocześnie zlikwidowane zostają wydziały ds. przestępczości zorganizowanej w prokuraturach okręgowych i apelacyjnych. – Tym samym wyeliminowane zostanie nakładanie się kompetencji w działaniach organów zajmujących się przestępczością zorganizowaną na poziomie okręgowym i apelacyjnym – zapewniał Dyrektor Biura Krzysztof Sierak.

Zespoły, w których nowo mianowani prokuratorzy będą funkcjonować, nie bez powodu już na początku funkcjonowania otrzymały nobilitujące miano elitarnych. Po pierwsze, wybrani w wyniku kilkuetapowego postępowania rekrutacyjnego prokuratorzy mogą poszczycić się wyjątkowym charakterem prowadzonych dotychczas śledztw i dotychczasowymi szczególnymi osiągnięciami, a także dużym – co najmniej pięcioletnim - stażem na stanowisku prokuratorskim związanym z prowadzeniem śledztw. Zajmą się głównie śledztwami w sprawach o przestępstwa o charakterze terrorystycznym, noszącymi znamiona zorganizowanej przestępczości, jak również dotyczącymi korupcji w organach władzy ustawodawczej, organach administracji rządowej, samorządowej czy wymiaru sprawiedliwości. Po trzecie, działalność Biura będzie oparta o najlepsze, trzynastoletnie doświadczenia organizacyjne w walce z korupcją i zorganizowaną przestępczością.

- Przedsięwzięcie jest niezmiernie istotne nie tylko dla działalności prokuratury, ale też dla całego społeczeństwa. Zagwarantowanie wysokiego poziomu działań prokuratorów to jeden z priorytetów funkcjonowania tego rządu. Poprzez swoją pracę będziecie budować zręby nowoczesnego państwa – powiedział Premier Jarosław Kaczyński.
lista aktualności archiwalnych