Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI ODPIERA BEZPODSTAWNE ZARZUTY POSŁÓW PO

2007-09-21
Zarzuty przedstawione podczas dzisiejszej konferencji prasowej Julii Pitery i Cezarego Grabarczyka z Platformy Obywatelskiej, kierowane pod adresem Ministerstwa Sprawiedliwości są absurdalne i wyjątkowo kłamliwe – powiedział podczas konferencji prasowej w dniu 21 września 2007 r. Wiceminister Sprawiedliwości Andrzej Kryże. W konferencji wzięli udział także Przemysław Piątek – Zastępca Prokuratora Generalnego RP, płk Waldemar Śledzik – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Jacek Czabański – Doradca Ministra Sprawiedliwości. Uczestnicy konferencji merytorycznie ustosunkowali się do bezpodstawnych zarzutów wypowiedzianych podczas konferencji prasowej z udziałem posłanki Julii Pitery i posła Cezarego Grabarczyka w dniu 21 września 2007 r.

Posłowie Platformy Obywatelskiej zarzucili Resortowi Sprawiedliwości między innymi nieudolność w działaniu, forsowanie projektów niezgodnych z Konstytucją, upolitycznienie prokuratury i lekceważenie potrzeb i oczekiwań obywateli. - Emocjonalne wypowiedzi przedstawicieli Platformy Obywatelskiej mają wyłącznie charakter politycznej napaści, a nie rzeczowych argumentów o charakterze merytorycznym – powiedział Jacek Czabański. - Pani Pitera i Pan Grabarczyk, lekceważąc przemawiające same za siebie dane liczbowe, mieli na celu wyłącznie świadome zdyskredytowanie działań Ministerstwa Sprawiedliwości. Przedstawiciele PO świadomie manipulowali faktami. Celowo pominęli informację, że nigdy wcześniej Polacy nie mieli tak dużego zaufania do działań wymiaru sprawiedliwości. Niekwestionowanym sukcesem działalności wymiaru sprawiedliwości pod kierownictwem Ministra Zbigniewa Ziobry jest doprowadzenie do wyraźnego spadku przestępczości oraz skuteczna walka z przestępczością o charakterze korupcyjnym. Walka z korupcją nie byłaby możliwa, gdyby nie zmiany ustawowe zainicjowane przez obecnego Ministra. Przestępstw o tym charakterze wykrywa się obecnie dwa razy więcej niż jeszcze kilka lat temu. Niewątpliwym sukcesem jest sformułowanie pierwszego w historii polskiego sportu aktu oskarżenia w sprawie korupcji, który objął aż 34 osoby – zaznaczył Jacek Czabański.

Z kolei Wiceminister Andrzej Kryże krótko zreferował najważniejsze osiągnięcia w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości. – Jest to reforma szeroko zakrojona, kompleksowa, obejmująca wszystkie aspekty funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Wiceminister, odnosząc się do zarzutów posłów PO, przedstawił tak niepodważalne fakty z zakresu jej realizowania, jak informatyzacja wszystkich sal sądowych w całej Polsce, radykalne obniżenie kosztów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości przy jednoczesnym zwiększeniu jego skuteczności, nowelizacja prawa karnego, 63 ustawy i i ponad 130 rozporządzeń (dodatkowo kolejne są w fazie przygotowywania), tryb przyspieszony postępowania karnego.

Wiceminister dodał, że Resort Sprawiedliwości przygotował o 400 % więcej aktów legislacyjnych niż w poprzednich okresach.

Jacek Czabański odparł także zarzuty posłanki Julii Pitery w związku z zatrzymaniem kardiochirurga Mirosława G. - Odnosząc się do sprawy zatrzymania doktora G., Pani Pitera pominęła fakt, że prokuratura wydała w tej sprawie stosowny komunikat, który został zamieszczony również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Komunikat ten mówi, iż Mirosławowi G. nadal nie zostało zwróconych około 500 przedmiotów – a nie, jak stwierdziła Pitera, „butelka wódki i pudełko cygar”, tym samym chcąc zdyskredytować działania prokuratury – zaznaczył.

lista aktualności archiwalnych