Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

KOMUNIKAT PRASOWY

2007-09-19
W związku ze sprzecznymi informacjami prasowymi oraz niesłabnącym zainteresowaniem mediów spekulacjami pojawiającymi się po moim wystąpieniu przed komisją ds. Służb Specjalnych pragnę po raz kolejny poinformować: Zaprzeczam, jakoby przed planowanym zatrzymaniem Pani Barbary Blidy Ministerstwo Sprawiedliwości nosiło się z zamiarem organizowania konferencji prasowej dotyczącej afery węglowej, a tym samym roli w tej sprawie Pani Blidy. Jedyna konferencja, o jakiej była wówczas mowa, dotyczyć miała śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, dotyczącego tzw. układu warszawskiego. W konferencji tej miał wziąć udział także ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Janusz Kaczmarek. W związku z planowaną konferencją na temat układu warszawskiego Minister Zbigniew Ziobro polecił mi przygotowanie informacji w tej sprawie. Nigdy nie powiedział dokładnie, którego dnia ma odbyć się ta konferencja.

Jednocześnie polecił mi zebranie informacji dotyczących tzw. „afery węglowej”, na wypadek, gdyby podczas rzeczonej konferencji padły pytania w tej sprawie. Było to o tyle uzasadnione, że w tamtym okresie w związku ze śledztwem dotyczącym afery węglowej miały odbywać się tzw. realizacje. W związku z tym wydałem stosowne polecenia prokuratorom podległego mi wówczas Biura d.s. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Było to także działanie rutynowe, gdyż każdorazowo gdy Prokurator Generalny organizuje w Ministerstwie Sprawiedliwości konferencję prasową, zobowiązuje któregoś ze swoich zastępców do przygotowania informacji na temat działań prokuratury, które mogą wywołać zainteresowanie dziennikarzy. Informacja w wyżej wymienionej sprawie nie została mi dostarczona przed datą planowanego zatrzymania Pani Blidy. Tym samym nie mogłem jej przekazać Ministrowi Ziobro.

Pragnę podkreślić, że Prokurator Generalny mówiąc o sprawie tzw. „afery węglowej” nie wymienił ani nazwiska pani Barbary Blidy, ani też żadnego innego.
Na marginesie pragnę zaznaczyć, że sprawa tzw. „afery węglowej” przed dniem 25 kwietnia 2007 roku nie była objęta nadzorem Prokuratury Krajowej, a dopiero po tym dniu – to jest po dniu samobójczej śmierci Pani Barbary Blidy - taki nadzór został z polecenia Pana Ministra Ziobro wdrożony przez Biuro Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej.

Z całą stanowczością podkreślam, że nic mi nie wiadomo także o rzekomo planowanej przez Ministra Sprawiedliwości konferencji prasowej w Katowicach. Z całą pewnością, pełniąc funkcję Prokuratora Krajowego, o takim fakcie bym wiedział.

Wyciąganie wniosków, że Minister Sprawiedliwości wprowadził w błąd opinię publiczną, informując iż nie była planowana konferencja prasowa na temat „afery węglowej” jest manipulacją i oczywistym nadużyciem. Jednocześnie chciałbym podkreślić, iż stanowczo dementuję informacje jakoby podczas spotkania u Premiera doszło do dyskusji z udziałem Janusza Kaczmarka i Konrada Kornatowskiego na temat ustaleń śledztwa dotyczącego „afery węglowej”. Podczas wspomnianego spotkania szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przedstawił jedynie ogólną charakterystykę przedmiotowego śledztwa i nie prezentował zgromadzonego w jego toku materiału dowodowego, jak również nie precyzował zarzutów jakie miałyby być przedstawione konkretnym osobom.

Podsumowując, z całą stanowczością stwierdzam, iż Minister Zbigniew Ziobro nie mógł mieć jakiejkolwiek szczegółowej wiedzy na temat śledztwa dotyczącego „afery węglowej”.

Tomasz Szałek
Naczelny Prokurator Wojskowy
lista aktualności archiwalnych