Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” z udziałem wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka
Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” z udziałem wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” z udziałem wiceministra sprawiedliwości

2016-01-19

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak uczestniczył w dniach 18-19 stycznia 2016 r. w konferencji „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”.

- Każda władza składa się z ludzi, którzy swoją postawą etyczną zaświadczają o walorach urzędu. Od sędziów wymaga się nieskazitelnego charakteru - powiedział wiceminister Łukasz Piebiak. Przyjmuje się, że niezawisłość sędziowska to zasada wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z która sędzia rozstrzygając sprawę podlega wyłącznie Konstytucji i ustawom – dodał.

Tematyka konferencji obejmowała wiele aspektów, które wpływają na sprawność funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Dyskutowano również nad kwestią granic niezależności – czy może być ona w jakikolwiek sposób delimitowana, czy jednak powinna pozostać jako ogólna reguła ustawowa. Perspektywę niezawisłości sędziów i niezależności sądów przedstawiono w ujęciu europejskim i krajowym, uwzględniając zagadnienia konstytucyjne i etyczne.         

W spotkaniu uczestniczyli Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara oraz przedstawiciele doktryny i sędziowie. W panelu dyskusyjnym udział wzięli również zagraniczni goście z Wielkiej Brytanii, Portugalii, Litwy, Rumunii i Norwegii, którzy omówili problematykę konferencji z perspektywy wymiaru sprawiedliwości państwa, które reprezentowali.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych