Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Nieformalne spotkanie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Amsterdamie

2016-01-26

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów sprawiedliwości Unii Europejskiej, które odbyło się w dniach 25-26 stycznia br. w Amsterdamie.

Ministrowie wymienili wstępne opinie nt. nowej inicjatywy Komisji Europejskiej zmierzającej do usprawnienia wymiany danych z rejestrów karnych państw członkowskich (ECRIS). Inicjatywa ma poprawić wymianę informacji o skazanych obywatelach państw trzecich oraz poprawić ich identyfikację poprzez powiązanie z bazami danych daktyloskopijnych.

Tematem przewodnim spotkania było zwalczanie cyberprzestępczości. W tym kontekście ministrowie zastanawiali się nad koniecznością wprowadzenia nowych reguł jurysdykcyjnych, ewentualną rewizją istniejących instrumentów prawnych, poprawą współpracy z dostawcami usług internetowych i partnerami spoza UE. Prezydencja holenderska zamierza kontynuować refleksję na szczeblu eksperckim i zaproponować konkretne rozwiązania podczas posiedzenia Rady ds. WSiSW w czerwcu br.

Następnie omówiono dalsze kierunki rozwoju Europejskiego Obszaru Nauk Sądowych. Ministrowie zgodzili się, iż wprowadzanie wspólnych standardów kryminalistycznych ma istotne znaczenie dla kwestii wymiany i dopuszczalności dowodów pomiędzy państwami członkowskimi.

Delegaci zapoznali się także z prezentacją Komisji Europejskiej na temat nowych propozycji w zakresie prawa kontraktowego i postępowania upadłościowego. Obie inicjatywy, zdaniem KE, powinny przyczynić się do szybszego rozwoju rynku europejskiego i pomóc zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Nieformalne spotkanie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Amsterdamie (25-26.01.2016 r.)
Nieformalne spotkanie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Amsterdamie (25-26.01.2016 r.)
Nieformalne spotkanie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Amsterdamie (25-26.01.2016 r.)
lista aktualności archiwalnych