Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Minister Sprawiedliwości zawiesił w czynnościach dwóch komorników

Minister Sprawiedliwości zawiesił w czynnościach dwóch komorników

2016-01-27

Minister Sprawiedliwości 26 stycznia 2016 r. zawiesił w czynnościach dwóch komorników: Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu oraz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie. Komornikom przedstawiono zarzuty z art. 231 § 1 k.k., w sprawach będących przedmiotem nadzoru Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku komornika sądowego ze Zgorzelca, przyczyną postawienia zarzutu było przekroczenie uprawnienia poprzez zajęcie surowców i narzędzi spółki niezbędnych w procesie produkcyjnym. Rzeczy te z mocy prawa nie podlegały zajęciu. Działanie komornika doprowadziło do braku możliwości realizacji zawartego kontraktu i tym samym pokrzywdzona spółka została zmuszona do zapłaty kar umownych.

W przypadku komornika z Lublina, w toku eksmisji dłużnika z lokalu mieszkalnego wbrew przepisom (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości), nie dokonał on opisu usuniętych z lokalu ruchomości niebędących przedmiotem egzekucji, czym działał na szkodę dłużnika i tym samym nie dopełnił swoich obowiązków.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji 
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych