Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie z dnia 14 września 2007 roku

2007-09-14
W dniach 13 i 14 września 2007 roku Prokuratura Apelacyjna w Krakowie w toku zaplanowanych czynności w sprawie afery paliwowej realizowała przesłuchania w charakterze podejrzanych, pełniących funkcje kierownicze urzędników Izby Skarbowej w Szczecinie i Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.W toku wyjaśniania tego wątku śledztwa skierowany został już wcześniej akt oskarżenia przeciwko Stanisławowi B., któremu zarzucono powoływanie się na wpływy w szczecińskich organach skarbowych i przyjęcie z tego tytułu korzyści majątkowej w kwocie 2,5 miliona złotych od wspólników spółki BGM. Zarzuty przedstawiono również Jarosławowi J. byłemu Naczelnikowi Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, który podejmował decyzje o odraczaniu terminów płatności podatków z tytułu importu towarów, z naruszeniem przepisów ordynacji podatkowej.Obecnie w toku kontynuowania wyjaśnień tego wątku śledztwa, w dniu 13 września 2007 roku, przesłuchani zostali w charakterze podejrzanych: Antoni G. były dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie i Edward T. zastępca dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie. Obu podejrzanym, prokurator zarzucił niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w zakresie nadzoru nad decyzjami Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie o odraczaniu terminów płatności podatku VAT i podatku akcyzowego od importu produktów ropopochodnych na rzecz : Spółki Akcyjnej Ship Service z siedzibą w Szczecinie, Spółki z.o.o. BG M Petrotrade Poland z siedzibą w Szczecinie, Spółki z.o.o. FDF z siedzibą w Szczecinie, Spółki z.o.o. Ekko z siedzibą w Szczecinie, w następstwie czego w okresie od listopada 1997 roku do czerwca 2003 roku wydano 480 decyzji o odroczeniu podatków na kwotę ponad 930 milionów złotych w oparciu o nieprawidłowe ustalenia postępowań podatkowych i wbrew obowiązującym przepisom. Podejrzanym zarzucono działanie na szkodę interesu publicznego i uzyskiwanie dla siebie korzyści związanych z tymi czynnościami w postaci przyznawanych im premii w kwocie 53.290 zł z naruszeniem przepisów regulujących ich wypłatę. Opisane w zarzutach czyny zakwalifikowano jako występki z art. 231§1 i 2 kodeksu Karnego. W dniu 14 września 2007 roku prokurator przedstawia zarzuty kolejnym podejrzanym : Robertowi G., Małgorzacie K. i Grażynie G. - byłym zastępcom Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Osoby te zdaniem prokuratora odpowiedzialne są za podejmowanie decyzji o udzielaniu odroczeń podatków VAT i podatku akcyzowego wskazanym wyżej spółkom z naruszeniem obowiązujących przepisów, to jest za działanie na szkodę interesu publicznego. W wyniku takiego postępowania urzędników skarbowych, podmioty importujące produkty ropopochodne uzyskały kosztem Skarbu Państwa nienależne korzyści majątkowe znacznej wartości.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie
Jerzy Balicki
lista aktualności archiwalnych