Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy
Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy
Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy
Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy

Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy

2016-02-11

W dniu 11 lutego 2016 r. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro spotkał się z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy Nilsem Muižnieksem. Podczas spotkania rozmawiano o prawnych oraz instytucjonalnych ramach ochrony i promocji praw człowieka, wolności mediów, wymiarze sprawiedliwości, nowelizacji ustawy o prokuraturze oraz przeciwdziałaniu przemocy domowej i przemocy wobec kobiet. W rozmowach wziął udział także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

Komisarz Praw Człowieka jest niezależnym organem Rady Europy, a do jego podstawowych zadań należy: promowanie poszanowania praw człowieka i wiedzy na ich temat w państwach członkowskich Rady Europy, wspomaganie pracy krajowych ombudsmanów i ustalanie braków w prawodawstwach poszczególnych państw. Ze składanych co kwartał raportów Komisarza Praw Człowieka Rady Europy wynika, iż między styczniem a wrześniem 2015 roku Nils Muižniekis złożył oficjalne wizyty w Hiszpanii, w Norwegii, w Bułgarii, w Serbii, w Niemczech, w San Marino, na Słowacji, na Ukrainie i w Belgii. Ostatnia oficjalna wizyta Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w Polsce miała miejsce w 2008 roku.

Nils Muižnieks został wybrany na urząd Komisarza Praw Człowieka Rady Europy przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w dniu 24 stycznia 2012 r. Do pełnienia obowiązków przystąpił w dniu 1 kwietnia 2012 r. Jest trzecim Komisarzem, jego poprzednikami byli Thomas Hammarberg (2006-2012) oraz Alvaro Gil-Robles (1999-2006).

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych