Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

KOMUNIKAT PRASOWY Prokuratury Okręgowej w Warszawie

2007-09-12
W związku z informacjami pojawiającymi się w dniu dzisiejszym w środkach masowego przekazu dotyczącymi uchylenia przez Sąd zaskarżonego postanowienia Prokuratury Okręgowej w Warszawie w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych wobec Janusza Kaczmarka, Prokuratura Okręgowa pragnie zaznaczyć, iż sentencja postanowienia Sądu brzmi inaczej, zgoła szerzej niż wynika to z przekazów medialnych zaprezentowanych bezpośrednio po ogłoszeniu orzeczenia. Sąd uchylił postanowienie lecz jednocześnie przekazał sprawę prokuratorowi do ponownego rozpoznania. Sąd mógł zaprocedować poprzez wydanie orzeczenia, w którym mógł zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy, zmienić je, bądź uchylić i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd w związku z tym uchylił zaskarżone postanowienie oraz przekazał sprawę Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania. W ten sposób, postanowienie Sądu nie jest prawomocne i rozstrzygające dla sprawy w przedmiocie zastosowanych środków zapobiegawczych. Daje ono tym samym Prokuraturze podstawy do dalszego procedowania. Jest to taka sama sytuacja jak przy wydaniu wyroku, gdzie istnieje możliwość apelacji. Wobec powyższego, po zwrocie akt z Sądu, prokuratorzy mają prawo do ponownego przeanalizowania materiału dowodowego, i mogą ponownie wydać decyzję w przedmiocie środków zapobiegawczych a co za tym idzie, Prokuratura raz jeszcze zabierze głos w tej sprawie.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie
Marzanna Mucha-Podlewska
lista aktualności archiwalnych