Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Prostsze i skuteczniejsze postępowanie egzekucyjne

2007-09-11
Zapobieganie bezpodstawnemu przedłużaniu postępowania egzekucyjnego, informowanie komornika o stanie majątku w czasie nie dłuższym niż 7 dni, zawężenie możliwości złożenia skargi na działania komornika – to tylko kilka spośród najnowszych zmian w Kodeksie postępowania cywilnego.
11 września br. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zmiany usprawnią przebieg postępowania egzekucyjnego oraz zwiększą skuteczność egzekucji.
Projekt stanowi część projektu zmian w Kodeksie postępowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego. Ograniczona zostanie przede wszystkim możliwość zaskarżenia czynności komornika i wprowadzony zostanie zamknięty katalog skarg na takie czynności. Skarga będzie składana bezpośrednio u komornika, a nie – jak dotychczas – w sądzie. To umożliwi przeciwdziałanie przedłużaniu w nieskończoność postępowań i zagwarantuje przyspieszenie (a tym samym obniżenie kosztów) postępowań egzekucyjnych.
Projekt zakłada możliwość uzyskiwania przez komorników informacji niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji według nowych zasad. Zmiana przepisów nakłada bowiem na dłużnika obowiązek informowania komornika o stanie majątku w ciągu 7 dni, a nie - jak dotychczas – na żądanie sądu.
Co istotne, spod egzekucji zostają wyłączone produkty lecznicze, wyroby medyczne i inne przedmioty lub urządzenia ratujące ludzkie życie, należące do dłużnika, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej. To samo dotyczy też przedmiotów służących wykonywaniu praktyk religijnych.
Projekt w sposób szczególnie zdecydowany traktuje osoby stosujące przemoc w rodzinie. Dzięki niemu możliwa będzie eksmisja takiej osoby - nawet bez konieczności zapewnienia jej pomieszczenia tymczasowego.
Ponadto, o licytacji z nieruchomości każdy zainteresowany będzie mógł dowiedzieć się w banalnie prosty sposób. Projekt zobowiązuje bowiem do publikowania ogłoszeń o licytacjach na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.
lista aktualności archiwalnych