Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

KONFERENCJA PRASOWA z udziałem Zastępcy Prokuratora Generalnego Jerzego Engelkinga

2007-09-10
Prokuratura Okręgowa w Warszawie w dniu dzisiejszym skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia w sprawie dotyczącej tzw. afery „Ratusza Wilanów”. Oskarżeniem objęto osiem osób.
Wśród oskarżonych są byli samorządowcy gminy Warszawa Wilanów – Burmistrz i Wiceburmistrz, członkowie Zarządu Gminy w latach 1998 – 2002 oraz członkowie Zarządu Spółki Ratusz Wilanów.
Oskarżonym zarzuca się popełnienie szeregu przestępstw związanych z niegospodarnością w działalności Spółki Ratusz Wilanów oraz przestępstwa o charakterze korupcyjnym. – To fragment większej całości, która wpisuje się w działalność samorządu warszawskiego – powiedział podczas konferencji prasowej Prokurator Jerzy Engelking.
W toku śledztwa ustalono, iż Wiceburmistrz Gminy Warszawa Wilanów Wojciech W. przyjął w dniu 11 sierpnia 1999 roku korzyść majątkową w kwocie 30 000 dolarów od Małgorzaty D. reprezentującej firmę, która zajmowała się wyszukiwaniem terenów pod budownictwo dla spółki Deniz Investment Company Sp. z o. o., inwestora budowy ratusza dla Gminy Wilanów.
Niegospodarność osób reprezentujących Gminę Wilanów polegała na przeniesieniu na mocy aktu notarialnego w dniu 26 października 2000 roku na rzecz spółki Ratusz Wilanów powstałej w celu wybudowania ratusza Wilanów prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonego przy ul. Klimczaka róg Przyczółkowej na terenie Wilanowa, o wartości wycenionej przez biegłych rzeczoznawców na kwotę 12 450 000 zł.
Na mocy aktu notarialnego z dnia 25 października 2002 roku nastąpiło rozliczenie spółki Deniz Investment Company z realizacji zobowiązania polegającego na wybudowaniu budynku ratusza Wilnanów. W akcie tym przedstawiciele Gminy Wilanów zgodzili się na niekorzystne rozliczenie z byłym inwestorem w ten sposób, że przenieśli na rzecz tej spółki prawo użytkowania wieczystego części działki gminnej położonej przy ul. Klimczaka, w zamian za wartość naniesień wybudowanego w części budynku ratusza. Według wyliczeń biegłych wartość tych naniesień wynosiła ok. 5 mln złotych, a Gmina przeniosła na rzecz spółki Deniz Investment Company część działki o wartości 16 446 550 zł, tym samym wartość szkody majątkowej wyniosła ok. 12 mln złotych.
Na mocy aktu notarialnego z dnia 25 października 2002 roku spółka Deniz Investment Company zobowiązała się do kontynuowania budowy, lecz z powodu braku środków nie była w stanie tej budowy dokończyć.
lista aktualności archiwalnych