Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Kompleksowa pomoc w Lokalnych Ośrodkach Wsparcia Rusza pilotaż Krajowego Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw

2007-09-07
Kompleksową pomoc ofiarom przestępstw w ramach jednego - koordynowanego i finansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości – programu pilotażowego zakłada podpisany 28 sierpnia 2007 r. przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę program wdrożenia Krajowego Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw. We wrześniu rusza pilotaż programu. Szczególne miejsce zajmie w nim pomoc małoletnim ofiarom pedofilów oraz ofiarom przestępstw dokonanych ze szczególnym okrucieństwem.
Krajowy Program Pomocy Ofiarom Przestępstw będzie funkcjonował w oparciu o Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw (SPOP). Najważniejszym elementem Sieci będą Lokalne Ośrodki Wsparcia wraz z nową w Polsce „instytucją”: opiekunem ofiary. To właśnie LOW-y staną się miejscem pierwszego kontaktu, w którym osoba pokrzywdzona uzyska profesjonalną i kompleksową (a więc prawną, interwencyjną, psychologiczną i inną, zgodnie z jej specyficznymi potrzebami) pomoc od specjalistów, policjantów, pracowników socjalnych, lekarzy, a nawet odpowiednio przeszkolonych przedstawicieli kościołów.
Kto będzie mógł uzyskać pomoc w LOW-ach? Można tu mówić o kilku kategoriach osób poszkodowanych. Warto jednak zaznaczyć, że powstały one głównie z myślą o najbardziej bezbronnych ofiarach. Tu wymienić trzeba ofiary gwałtów, molestowania seksualnego i innych przestępstw seksualnych, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich. Kolejną grupą będą ofiary przestępstw dokonanych ze szczególnym okrucieństwem. Po pomoc zgłaszać się będą mogły również osoby starsze i niepełnosprawne. Dzięki profesjonalnym szkoleniom osoby pracujące w LOW-ach będą mogły też pomóc w innych skomplikowanych, aczkolwiek mniej powszechnych sytuacjach, na przykład odnoszących się do ofiar mobbingu, do obcokrajowców czy mniejszości.
Działalność LOW-ów wykracza jednak poza udzielanie pomocy zgłaszającym się ofiarom przestępstw. Ministerstwo planuje zorganizowanie w każdym z nich dodatkowo pokojów przesłuchań nieletnich ofiar przestępstw. Pracować w nich będą specjalnie przygotowani psychologowie, którzy będą działać na potrzeby sądów i prokuratur. Ośrodki będą także miejscami prowadzenia mediacji.
Chociaż we wrześniu rusza trwający dziesięć miesięcy program pilotażowy w Warszawie oraz w województwach opolskim i śląskim, to jest więcej niż pewne, że wyjdzie on naprzeciwko istotnej społecznej potrzebie. Mimo że w Polsce funkcjonuje wiele podmiotów, których statutowym działaniem jest właśnie pomoc ofiarom przestępstw, to aż do teraz doskwierało krzyżowanie się kompetencji, brak koordynacji działań i sprawnej komunikacji pomiędzy tymi podmiotami. W konsekwencji, ofiarą braku koordynacji działań padała właśnie ofiara przestępstwa, która nie uzyskiwała odpowiedniej pomocy. Istotnym mankamentem okazywała się być także nierównomierna lokalizacja tego typu ośrodków: podczas gdy w większych miastach działało po kilka lub kilkanaście tego typu instytucji, to w mniejszych miejscowościach dotarcie do nich stanowić mogło nie lada wyzwanie. Teraz to się zmieni.
lista aktualności archiwalnych