Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Oświadczenie

2007-08-22
W związku z publicznymi wypowiedziami b. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Janusza Kaczmarka dotyczącymi narady jaka miała miejsce w Kancelarii Premiera w lutym br pragnę oświadczyć jako jeden z jej uczestników, że Janusz Kaczmarek nie mówi prawdy na temat przebiegu tego spotkania.
Spotkanie to dotyczyło najważniejszych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez instytucje odpowiedzialne za zwalczanie przestępczości. Jednym z referentów był szef ABW Bogdan Święczkowski, który mówił o postępach w śledztwie dotyczącym afery węglowej. Śledztwa tego nie określał jako „sprawy Blidy”, ale jako śledztwo, którego celem jest rozbicie „mafii węglowej”. Szef ABW stwierdził, że zebrany materiał dowodowy wskazuje na udział w tym procederze b. polityków SLD i AWS. W tym kontekście wymienił m.in. nazwisko Barbary Blidy. Obecni na spotkaniu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Janusz Kaczmarek i Komendant Główny Policji Konrad Kornatowski nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń ani uwag do zaprezentowanej przez szefa ABW informacji.
Mariusz Kamiński
Szef
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

lista aktualności archiwalnych