Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Informacja o delegacji

2007-08-01
Uprzejmie informuję, iż Departament Organizacyjny planuje delegowanie do pracy w Wydziale Notariatu i Komorników Sądowych, jesienią br., dwóch sędziów specjalistów z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z postępowaniem egzekucyjnym.

Sędzia delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, jeżeli me zamieszkuje w Warszawie, ma prawo do:

- zwrotu kosztów zamieszkania, jeżeli odległość od miejsca zamieszkania przekracza 60 km tj. kwoty 1.459,90 zł. lub do nieodpłatnego zakwaterowania,
- zwrotu kosztów przejazdu, diety, ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej,
- dodatku funkcyjnego,
- dodatku specjalnego.

Sędziowie zainteresowani delegowaniem do Departamentu Organizacyjnego, mogą zgłaszać swoje kandydatury bezpośrednio do P. Sędzi Urszuli Wieczorek - Naczelnika Wydziału Notariatu i Komorników Sądowych (nr tel. 0-22 52-12-421).
lista aktualności archiwalnych