Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Projekt ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie tygodniowym

2007-07-24
Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie tygodniowym. Proponowane rozwiązanie zakłada, że skazany odbywa karę pozbawienia wolności w warunkach krótkotrwałej izolacji na przemian z pobytem na wolności. Skazany będzie przebywał w jednostce penitencjarnej w wyznaczonych przez sąd dwóch następujących po sobie dniach tygodnia. – Jest to krok w kierunku racjonalnej polityki karnej. Z jednej strony zaostrzamy kary dla najgroźniejszych, zdemoralizowanych przestępców popełniających okrutne zbrodnie. Z drugiej strony widzimy potrzebę elastycznego i łagodniejszego karania tych, którzy po raz pierwszy złamali prawo popełniając drobne przestępstwo – mówi Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. – Nie ma potrzeby by taki sprawca trafiał na długie miesiące do więzienia. Wystarczy by przeżył on pewien szok, który odstraszy go od kolejnego łamania prawa. Kara weekendowa nie odrywa skazanego od życia rodzinnego i społecznego – dodaje Zbigniew Ziobro.

Informacja prasowa
lista aktualności archiwalnych