Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

33. mediacje2 copy - Kopia.JPG

Międzynarodowa konferencja „Mediacja misją dobrych usług” – zgłaszanie grup roboczych

2016-08-29

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają przedstawicieli środowisk zaangażowanych w rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów oraz sympatyków i popularyzatorów mediacji do zgłaszania grup roboczych w ramach konferencji „Mediacja misją dobrych usług”/ „Mediation as a mission of good offices”, która odbędzie się 10 października 2016 roku w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa.

Ideą konferencji jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami podmiotów kierujących sprawy do mediacji, mediatorami oraz członkami środowisk akademickich, a także osobami aktywnie działającymi na rzecz mediacji w Polsce i za granicą oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań z zakresu mediacji.

Departament Strategii i Funduszy Europejskich MS oraz Wydział Prawa i Administracji UKSW zwracają się do Państwa z prośbą o zgłaszanie tematów grup roboczych, w których chcieliby Państwo uczestniczyć podczas konferencji.

Zgłoszenia grupy roboczej, prosimy przesyłać na załączonym formularzu najpóźniej do piątku 16 września br. 

Plan konferencji oraz inne szczegółowe informacje ukażą się wkrótce. 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: Paulina.Sawa@ms.gov.pl

Zgłosznie grupy roboczej - formularz do wypełnienia

lista aktualności archiwalnych