Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości
Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości
Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości
Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości
Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości

Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych

2016-09-21

20 września 2016 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się ceremonia zaprzysiężenia 57 tłumaczy przysięgłych.

Ślubowanie, złożone zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, przyjął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł. Podkreślił ważną rolę pełnioną przez tłumaczy przysięgłych jako organu pomocniczego wymiaru sprawiedliwości. Zwrócił także uwagę na konieczność posiadania przez nich nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale także umiejętności interpretacji prawa i poruszania się między systemami prawnymi różnych państw.

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, specjalizująca się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Posiada także uprawnienia do poświadczania tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inne osoby. Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej mogą starać się o uznanie kwalifikacji na mocy przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Obecnie na prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości liście tłumaczy przysięgłych figuruje ok. 10 tysięcy tłumaczy z 48 języków. Pomimo wysokiego poziomu trudności, jaki cechuje egzamin na tłumacza przysięgłego, chętnych do wykonywania tego zawodu nieustannie przybywa.


Wydział Komunikacji Społęcznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych