Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Spotkanie wiceministra sprawiedliwości z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy
Spotkanie wiceministra sprawiedliwości z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy

Spotkanie wiceministra sprawiedliwości z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy

2016-09-20

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem polskiego wymiaru sprawiedliwości były głównym tematem  rozmów z Panem Nilsem Muižnieksem, Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy, z którym spotkał się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł. 

W trakcie spotkania poinformowano Komisarza o przyjętym przez polski rząd 6 września 2016 r. projekcie ustawy, która zmienia m.in. niektóre przepisy ustawy o skardze na przewlekłość postępowań sądowych. W rozmowie wskazano, że przepisy zakładają obowiązek uwzględniania przez sąd przy podejmowaniu decyzji o tym, czy doszło do przewlekłości, łącznego dotychczasowego czasu trwania postępowania, od momentu wszczęcia postępowania do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona. Oznacza to, że przy badaniu przewlekłości postępowania ocenie sądowej podlegać będzie całość postępowania, co zapobiegnie dokonywaniu przez sądy tzw. fragmentacji postępowania, na co zwrócił uwagę Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w ubiegłorocznym wyroku pilotażowym Rutkowski przeciwko Polsce. Wskazano także, że dzięki znowelizowanej ustawie skarżący będą mogli uzyskać większe rekompensaty z tytułu stwierdzonej przewlekłości postępowania, a także, że sama procedura złożenia skargi będzie ułatwiona.

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości zaprezentowali również dane dotyczące stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce, a także  omówili zmiany organizacyjne związane z połączeniem funkcji Prokuratora Generalnego z Ministrem Sprawiedliwości. Zaznaczyli, że wprowadzone nowe rozwiązania mają na celu  zwiększenie skuteczności działań prokuratury w walce z przestępczością. 

W dniu 15 czerwca 2016 r. został opublikowany Raport Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, Pana Nilsa Raimondsa Muižnieksa podsumowujący wizytę w Polsce, która miała miejsce w dniach 9-12 lutego 2016 r. Była to standardowa wizyta okresowa, jaką Komisarz Praw Człowieka składa w państwach członkowskich Rady Europy dla zbadania aktualnego stanu przestrzegania praw człowieka. Podobne wizyty miały miejsce w Polsce w 2002 r. i 2006 r.

Celem wizyty w Ministerstwie Sprawiedliwości było zebranie informacji o wykonywaniu przez Polskę rekomendacji zawartych w rozdziale drugim raportu Komisarza, czyli o sprawach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych