Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Pierwsza licytacja elektroniczna przeprowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości

2007-02-14
Biuro Dyrektora Generalnego informuje, że w dniu 08.02.2007 r. została zawarta umowa pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a firmą Automatyka Biurowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 103 na zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów.
Powyższy wykonawca został wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, który Ministerstwo Sprawiedliwości zastosowało po raz pierwszy. Licytacja odbyła się w dniu 25.01.2007 r. i została przeprowadzona we współpracy z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych w Warszawie.
W wyniku licytacji elektronicznej Ministerstwo Sprawiedliwości uzyskało redukcję ceny o 25,84% w stosunku do ceny licytowanej, tj. o 170 000,00 zł.
Zgodnie z obowiązującą od dnia 25.05.2006 r. nowelizacją ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), tryb licytacji elektronicznej jest jednym z rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie postępowania w formie elektronicznej. Punktem kulminacyjnym tego rodzaju postępowania jest składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.
W związku z uzyskaniem powyższych wyników związanych z redukcją ceny wyjściowej Ministerstwo Sprawiedliwości planuje kontynuowanie stosowania trybu licytacji elektronicznej przy udzielaniu zamówień publicznych.
lista aktualności archiwalnych