Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymidziałającymi na rzecz skazanych i ich rodzin

2007-02-14
Rada Główna ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym planuje zorganizowanie spotkania z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz osób pozbawionych wolności, zwalnianych z jednostek penitencjarnych oraz ich rodzin. Spotkanie ma być poświęcone przede wszystkim przedstawieniu możliwości korzystania przez podmioty, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego z funduszu pomocy postpenitencjarnej, w tym przede wszystkim celów, na jakie środki funduszu mogą być wykorzystywane, sposobu ubiegania się o przyznanie dotacji z funduszu oraz wymogów sprawozdania.
Spotkanie planowane jest na przełomie marca i kwietnia br. i odbędzie się w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Wszystkie organizacje, które działają na rzecz skazanych i ich rodzin, zainteresowane udziałem w spotkaniu, proszone są o zgłaszanie chęci uczestnictwa faxem: (022) 56 18 434 lub mailem: mkruk@ms.gov.pl . Zgłoszenia można nadsyłać w terminie do 8 marca br.
Bliższe szczegóły na temat planowanego spotkania można uzyskać u Sekretarza Rady Głównej p. Marzeny Kruk, tel. (022) 56-18-415.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników spotkania.
lista aktualności archiwalnych