Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Miedzynarodowa konferencja 18-19 października 2017 r. "Edukacja prawna młodzieży oraz mediacja w szkole– w świetle teorii i praktyki"

2017-06-09

W dniach 18-19 października br. planowana jest konferencja „Edukacja prawna młodzieży oraz mediacja w szkole – w świetle teorii i praktyki”, która odbędzie się w Warszawie lub okolicach. Konferencja będzie organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z partnerem z Królestwa Norwegii.

W Konferencji wezmą udział przedstawiciele m.in. Ambasady Królestwa Norwegii, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, osoby reprezentujące sądy, w których realizowane są działania z zakresu edukacji prawnej, przedstawiciele kuratoriów oświaty, przedstawiciele Ośrodku Rozwoju Edukacji, przedstawiciele korporacji prawniczych, mediatorzy, koordynatorzy ds. mediacji w sądach okręgowych, nauczyciele i uczniowie oraz goście zagraniczni.

Konferencja będzie stanowiła doskonałą okazję do zaprezentowania działań realizowanych w ramach edukacji prawnej oraz mediacji w szczególności poprzez:

1.         Rozwijanie wspólnego zainteresowania środowisk prawniczych oraz edukacyjnych w zakresie budowania instytucjonalnego oraz komplementarnego systemu edukacji prawnej obejmującego także mediację wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz w otoczeniu szkolnym;

2.         Zapoznanie uczestników z modelem edukacji prawnej oraz mediacji w szkole w Królestwie Norwegii, Szwecji, Gruzji oraz w innych wybranych państwach zrzeszonych w  Radzie Europy;

3.         Ugruntowanie współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji prawnej oraz mediacji w szkole;

4.         Zapoznanie uczestników z wybranymi programami edukacji prawnej prowadzonymi w sądach okręgowych;

5.         Promocja dobrych praktyk edukacyjnych oraz mediacyjnych;

6.         Zainicjowanie płaszczyzny współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie edukacji prawnej oraz mediacji w szkołach.

Szczegóły konferencji zostaną podane w późniejszym terminie.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Radosław Sienkiewicz | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 09.06.2017 | Data dodania: 09.06.2017 12:53 | Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2017 15:58