Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Kalendarium obchodów - 2011 rok

Sąd Apelacyjny BIAŁYSTOK

OLSZTYN

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w dniu 20 października 2011 odbyły się dyżury mediatorów ze Stowarzyszenia Mediatorów Polskich.
 

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 17.10.2011 09:18 | Data modyfikacji: 04.11.2011 15:44

Sąd Apelacyjny GDAŃSK

GDAŃSK

W dniach 28-30 września 2011r. odbyło się szkolenie dla sędziów z okręgu gdańskiego i okręgu toruńskiego z zakresu mediacji pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości pod tytułem „Mediacja w sprawach cywilnych i karnych – Jurata 2011” .
 
TORUŃ
 

W dniach 17-21 października 2011r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji w Toruniu, Fundacja Pracownia Dialogu wraz z Sądem Okręgowym w Toruniu, Wydziałem Prawa i Administracji UMK, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Kołem Naukowym Mediacji i Retoryki „Konsensus” przygotowali szereg wydarzeń promujących mediację. Celem obchodów jest przede wszystkim promocja mediacji, jako efektywnego sposobu rozwiązywania sporów w różnych obszarach życia społecznego oraz edukacja społeczeństwa nt. alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.

 

Włocławek

19 i 20.10.2011r.- w Sądach Okręgowym i Rejonowym sędziowie i mediatorzy pełnili dyżury mediacyjne. W budynkach sądowych zamieszczono informacje o dyżurach, o obchodach MDM oraz plakaty i Kurier Mediacyjny

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 17.10.2011 09:18 | Data modyfikacji: 04.11.2011 16:03

Sąd Apelacyjny KATOWICE

GLIWICE

W gliwickim okręgu sądowym na dzień 7 listopada 2011r. zaplanowano spotkanie mediatorów z kierownictwem Sądu Okręgowego z koordynatorami ds. mediacji działającymi w obszarze apelacji katowickiej. Tematyka zaplanowanych wystąpień będzie dotyczyła mediacji w sprawach karnych i cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w sprawach rodzinnych oraz doświadczeń i efektów związanych z jej stosowaniem w okręgu sądu w Gliwicach. Jednocześnie zaproszenie do udziału w spotkaniu koordynatorów z sąsiadujących okręgów umożliwi wymianę doświadczeń w tej dziedzinie Sądów Okręgowych w Katowicach, Bielsku-Białej, Częstochowy i Gliwic.
 
PIEKARY ŚLĄSKIE
 

Tematem tegorocznej konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji była „Mediacja jest ważna dla ludzi ...choć nie musimy się kochać, przyjaźnić ze sobą, to musimy się nauczyć ze sobą rozmawiać”. Konferencja została zorganizowana w Ośrodku Kultury „Andaluzja” w dniu 18 października 2011r. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie STORKOLIS oraz Filia PCM w Piekarach Śl. Oddział w Gliwicach. Ponadto współorganizatorami konferencji był Urząd Miasta Piekary Śląskie, Prokuratura Rejonowa w Piekarach Śląskich oraz Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich. Celem konferencji było przedstawienie mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów i sporów, która staje się coraz bardziej popularna w Polsce, a także ukazanie, że mediacja stanowi istotny środek rozwiązywania sporów, służy zapewnieniu harmonii społecznej, zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami. Jednocześnie przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego, a także zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym. Tym samym realizuje konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
Podczas konferencji, w czasie zajęć warsztatowych została zaprezentowana symulacja mediacji: rówieśniczej, cywilnej, karnej.

 

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 17.10.2011 09:19 | Data modyfikacji: 25.10.2011 13:28

Sąd Apelacyjny KRAKÓW

NOWY SĄCZ

W dniach 9-12 października 2011r., w Rytrze, odbyło się szkolenie sędziów okręgu nowosądeckiego dotyczące mediacji w Polsce, rozwiązań prawnych i praktycznych.  
 
ZAKOPANE
W dniach 11-15 września 2011r. odbył się w Zakopanem XIII Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych organizowany pod Honorowym Patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Pana SSN Stanisława Dąbrowskiego pod tytułem Rodzina w dobie otwartych granic.
 
KIELCE
 

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji 20 października 2011r. w Sądzie Okręgowym w Kielcach na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń sądu umieszczono informacje na temat MDM. Udostępniono też ulotki w sekretariatach Sądu.
Niezależnie od MDMu wyodrębniono tablica ogłoszeń poświęconą wyłącznie mediacji, na której zamieszczane są: plakaty, broszury informacyjne, jak również wykazy instytucji zajmujących się mediacją, jak i listy mediatorów z danymi kontaktowymi.

 

W Sądzie Rejonowym w BUSKU ZDROJU udostępniono dla interesantów „Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów zawierający informacje na temat mediacji w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, w sprawach z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz w sprawach z zakresu prawa pracy. Ponadto, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej umieszczono wykaz mediatorów Okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach.

 
 

KRAKÓW

 

Organizatorzy tegorocznych obchodów MDM w Krakowie to: Sąd Okręgowy w Krakowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Polskie Centrum Mediacji Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Psychologiczno–Pedagogiczne „Antidotum” w Krakowie, Centrum ARS przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W ramach wydarzeń- otwarte spotkanie z krakowskimi mediatorami w Sądzie Okręgowym w Krakowie, w dniu 21 października (piątek) 2011 roku, w godz. 9.00 – 15.00, w Sali nr K-22.

 

 

 

W Sądzie Rejonowym w JĘDRZEJOWIE na tablicy ogłoszeń umieszczono informacje o przypadającym na dzień 20 października 2011 roku Międzynarodowym Dniu Mediacji w Polsce, a także o możliwości zasięgnięcia w tym dniu informacji z zakresu mediacji u kierowników sekretariatów merytorycznych tutejszego Sądu w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, nieletnich i z prawa pracy.

W Sądzie Rejonowym w KAZIMIERZY WIELKIEJ w MDM umieszczono na tablicy informacyjnej wykaz mediatorów Okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach. W miejscach dostępnych dla interesantów wyłożono Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów.

W Sądzie Rejonowym w KOŃSKICH na tablicy ogłoszeń wywieszono plakaty dot. obchodów MDM oraz adres strony internetowej, z której można zaczerpnąć informacji w sprawie mediacji.

W Sądzie Rejonowym w KIELCACH (w Punkcie Obsługi Interesantów, przy salach rozpraw i na tablicach ogłoszeń) oraz na stronie internetowej sądu zamieszczono stosowne informacje, dotyczące postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, cywilnych i gospodarczych. Ponadto, w dniu 20 października 2011r., w godzinach od 900 do 1500 w pokoju nr 519 Sądu Rejonowego w Kielcach pełniony był dyżur przez mediatorów, którzy udzielili zainteresowanym informacji w w/w zakresie. Grafik dyżuru mediatorów, zamieszczony został na stronie internetowej SR.

W Sądzie Rejonowym w PIŃCZOWIE na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej umieszczono wykaz Mediatorów Okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach. Nadto w miejscach widocznych udostępniono dla interesantów Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów zawierający w swojej treści między innymi informacje na temat mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych i w sprawach z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz w sprawach wynikających ze stosunku pracy.

W Sądzie Rejonowym w SANDOMIERZU utworzono punkt informacyjny, gdzie strony będą mogły dowiedzieć się czym jest mediacja.

W Sądzie Rejonowym w SKARŻYSKU KAMIENNEJ na stronie internetowej zamieszczono informację o możliwości spotkania z mediatorem w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.

W Sądzie Rejonowym w STARACHOWICACH na stronie internetowej zamieszczono informację o możliwości spotkania i uzyskania pomocy prawnej z mediatorami występującymi
w sprawach karnych w dniu 20 października 2011 roku.

W Sądzie Rejonowym w STASZOWIE na stronie internetowej jak również na tablicy ogłoszeń umieszczone zostały ogłoszenia o obchodach MDM w Polsce, jak również informacje o pełnieniu przez kuratorów sądowych w tym dniu dyżurów związanych z edukacją na temat instytucji mediacji.

W Sądzie Rejonowym we WŁOSZCZOWIE
na stronie internetowej Sądu oraz na wewnętrznej tablicy ogłoszeń zamieszczono informacje o terminie obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji.

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 17.10.2011 09:20 | Data modyfikacji: 25.10.2011 13:30

Sąd apelacyjny w LUBLINIE

Lublin

W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w dniu 18.10.2011 r. w związku z MDM zorganizowano punkt konsultacyjny dla osób zainteresowanych tematyką mediacyjną - pracowników i interesantów, a informacja w tym przedmiocie została zamieszczona na stronie internetowej Sądu.

Biała Podlaska

W dniu 20.10.2011 r. odbyło się spotkanie z młodzieżą licealną, w trakcie którego przedstawiono instytucję mediatora i omówiony został przebieg mediacji w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych. Prelekcje wygłosili sędziowie orzekający w Wydziale Rodzinnym, Wydziale Cywilnym, asystent sędziego z Wydziału Karnego.

Ponadto na terenie Sądu mediator Bogumiła Wetoszka pełniła dyżur, w trakcie którego udzielała zainteresowanym informacji nt. mediacji.

 

W Sądzie wywieszono plakaty dotyczące Międzynarodowego Dnia Mediacji.
Przekazano do zamieszczenia na stronie internetowej Sądu materiały dot. mediacji oraz Międzynarodowego Dnia Mediacji.

 

W Punkcie Obsługi Interesanta wyłożono ulotki dot. mediacji w poszczególnych kategoriach spraw.

Pracownicy Punktu Obsługi informowali petentów o dyżurze mediatora.

 

Puławy

Konferencja „Zamiast budować mur przystąp do mediacji” - 27 września 2011 w Sądzie Rejonowym w Puławach.

Program konferencji:


1. Robert Kaszczyszyn – wice prezes Polskiego Centrum Mediacji – „Mediacja szkolna i rówieśnicza”
2. Marlena Turlewicz – mediator Sądu Rejonowego w Puławach – „ Mediacja karna nieletnich sprawców czynu karalnego” „Mediacja rodzinna – kontakty rodziców z dzieckiem po rozwodzie oraz plan wychowawczy”
3. Magdalena Łuka – mediator Sądu Rejonowego w Puławach – „Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych”

W dniu 20 października 2011 roku w Sądzie Rejonowym w Puławach odbył się dyżur mediacyjny. W ramach tej akcji wszystkie zainteresowane osoby mogły uzyskać informacje z zakresu mediacji.

 

Łuków

W Sądzie Rejonowym w Łukowie w dniu 20 października 2011 roku w godz. 10-12 Pani mediator Maria Brzozowska pełniła dyżur mediacyjny i przyjmowała interesantów zainteresowanych problematyką mediacji. Taki sam dyżur i w tych samych godzinach pełniony był w dniu 21 października 2011 roku.

Ponadto w budynku sądu dostępny był dla interesantów Kurier Mediacyjny.

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 04.11.2011 15:40 | Data modyfikacji: 04.11.2011 15:59

Sąd Apelacyjny ŁÓDŹ

ŁÓDŹ

 

W dniu 7 października 2011r. odbyła się w Łodzi konferencja pt. „Potencjał mediacji – środowiska prawnicze w procesie mediacji”.
Z okazji tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji w dniu 23 września 2011r. odbyło się też uroczyste posiedzenie Rady Programowej Studiów Podyplomowych dla Kadry Oświaty „Mediacja społeczna”, realizowanych na wydziale Nauk o Wychowaniu, w Katedrze Pedagogiki Społecznej.
W dniu 20 października 2011r. odbyło się uroczyste spotkanie mające na celu inaugurację Centrum Mediacji Stowarzyszenia Mediatorów Porozumienie oraz otwarcie siedziby Centrum (ul. Próchnika 1).

 

Ostrów Wielkopolski

W związku z tegorocznymi obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji w tutejszym Sądzie w dniu 26 października 2011r. o godz. 11.30 odbyło się spotkanie z młodzieżą z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wlkp. z klasą o specjalności policyjno-prawnej. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z ideą mediacji i możliwościami wykorzystania jej w sporach prawnych. W spotkaniu wzięli udział także mediatorzy współpracujący z sądem.
 

 

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 17.10.2011 09:20 | Data modyfikacji: 04.11.2011 16:00

Sąd Apelacyjny POZNAŃ

KONIN

W dniu 20 października 2011r. odbyły się dyżury mediatorów w sprawach rodzinnych, cywilnych i karnych, u których osoby zainteresowane będą mogły zasięgnąć informacji i porad dot. mediacji. Informacja o powyższym została zamieszczona na stronie internetowej Sądu oraz sądów rejonowych okręgu, a także w prasie lokalnej. Ponadto w Sądzie udostępnione zostały ulotki dot. mediacji.

 

POZNAŃ
W dniu 18 października 2011r. odbędyła się konferencja organizowana przez Wielkopolską Izbę Budownictwa oraz Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu pod tytułem „Praktyczne aspekty arbitrażu i mediacji”.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 17.10.2011 09:21 | Data modyfikacji: 25.10.2011 13:30

Sąd Apelacyjny SZCZECIN

W dniu 20 października 2011r. z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji w 15 budynkach sądów w okręgu szczecińskim (5 w Szczecinie, 2 w Stargardzie, po 1 w Łobzie, Myśliborzu, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim, Choszcznie) odbyły się 4-godzinne dyżury mediatorów.

 

Dyżurujący rozdawali interesantom ulotki i Kuriery Mediacyjne, wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz udzielali informacji i porad o możliwości zastosowania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów i sporów.

 

W dyżurach wzięło udział 27 mediatorów stałych i 13 studentów studiów podyplomowych z zakresu mediacji z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Dyżury przebiegły bez zakłóceń organizacyjnych, w dobrej atmosferze, zainteresowanie tematem mediacji było dość duże, rozdano około 2000 Kurierów i co najmniej tyle samo ulotek.

 

Interesantom udzielono 227 konsultacji, dotyczących mediacji.

 

W dniu 7 listopada, koordynator ds. mediacji SSR Liliana Jędrzejewska spotkała się z mediatorami i studentami, którzy dyżurowali podczas MDM, podsumowali i omówili przebieg dyżurów, a na zakończenie wręczyła im pisma z podziękowaniami od Prezesa Sądu Okręgowego oraz paczki z upominkami od wydawnictwa Wolters Kluwer i Ministerstwa Sprawiedliwości (notatniki, podkładki, długopisy, balony i książki).

 

SZCZECIN

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji w dniu 22 października 2011r. zostały zorganizowane bezpłatne porady mediacyjne.

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 17.10.2011 09:21 | Data modyfikacji: 30.11.2011 08:40

Sąd Apelacyjny WARSZAWA

WARSZAWA

W dniach 17-18 października 2011r. Wydział Prawa SWPS włączył się już po raz drugi w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i przeprowadził bezpłatne konsultacje. Konsultanci udzielali informacje w jaki sposób można zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego prowadzenia mediacji. Natomiast osoby, które chciałyby skorzystać z mediacji dowiedziały się, jakie są zasady mediacji oraz jak one przebiegają w sprawach rodzinnych, karnych oraz nieletnich.

 

Uzyskały również informacje o ośrodkach mediacyjnych, w których będą mogły skorzystać z tej alternatywnej formy rozwiązywania konfliktów.

 

Spotkanie z mediatorem w sprawach rodzinnych Ewą Łubińską–Kluz z Akademickiego Centrum Mediacji Rodzinnych i Środowiskowych odbyło się 18 października 2011 r. o godz. 16.

Konsultanci – mediatorzy oraz studenci prawa SWPS, pełnili dyżur w poniedziałek 17 października 2011 r. w godz. 16.00-18.00 oraz we wtorek 18 października 2011 r. w godz. 15.00-18.00.

Dodatkowo w dniach 17-18 października 2011 r. udzielali konsultacji telefonicznych pod numerem telefonu w godz. 18.00-20.00.


PŁOCK
W dniu 13 października 2011 odbyła się konferencja pod hasłem „Na mediacji nikt nie traci” zorganizowana z okazji MDM przez Sąd Okręgowy w Płocku.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 17.10.2011 09:23 | Data modyfikacji: 04.11.2011 15:39

Sąd Apelacyjny WROCŁAW

WROCŁAW

 

We Wrocławiu, 14 października 2011r. odbyło się VI Jubileuszowe Seminarium "Co ułatwia, a co utrudnia pojednanie- historia, problemy, perspektywa" organizowane z okazji IV Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz 40-lecia współpracy Polaków i Niemców we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Prelegentami byli m.in. Mrs. Marie-Louise Graf-Schlicker – Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości RFN, Igor Dzialuk - podsekretarz stanu Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich.


15 października odbyły się warsztaty, wygłoszono referat i przeprowadzono dyskusje w temacie polsko – niemieckich mediacji w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących opieki nad dziećmi.

Spotkania skierowane były do wszystkich osób zainteresowanych tematyką konferencji, a uczestnikami byli liczni goście z kraju i Niemiec, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, mediatorzy i kuratorzy.

 

W dniu 17 października 2011r. w Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej odbyła się Konferencja pt. „Mediacje pod pierzyną”. Uczestnikami Konferencji byli mediatorzy, pracownicy nauki, sędziowie oraz adwokat-mediator z Niemiec. Przedmiotem Konferencji był rozwój mediacji w Polsce i Niemiec, wspólne warsztaty w zakresie umiejętności mediacyjnej i negocjacyjnej.

 

W dniu 19 października 20011 roku w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w Punkcie informacyjnym pełnił dyżur mediator z listy sądowej. Udzielał informacji zainteresowanym. Wydawano ulotki, plakaty i broszurki w zakresie mediacji. Na terenie Sądu były rozwieszone plakaty informujące o IV Międzynarodowym Dniu Mediacji w Polsce. Wydawano też „Kurier mediacyjny” mediatorom i zainteresowanym osobom.

 

W dniu 20 października 2011r. zorganizowano konferencję pt. Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów. Organizatorem było Wrocławskie Centrum Mediacji i Profilaktyki Konfliktu.

 

21 i 22.10.2011r.- Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się pierwsza z konferencji współfinansowanych z grantu Criminal Iustice: „Mediacje w społeczeństwie otwartym. Prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty prowadzenia mediacji w obszarze działania władz publicznych”.

 

Współorganizatorami konferencji było Stowarzyszenie ”IUSTITIA”, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz wrocławski Koordynator ds. mediacji. Uczestnikami byli pracownicy nauki, sędziowie, goście z zagranicy, mediatorzy i prokuratorzy.


 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 17.10.2011 09:23 | Data modyfikacji: 28.11.2011 10:12