Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia Rady

Deklaracja o stosowaniu ADR

2013-04-02

1. PRZEDMIOT I CEL DEKLARACJI

Inicjatywa Społecznej Rady ma na celu promocję mediacji i innych alternatywnych form rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych wśród przedsiębiorców, a także wśród kancelarii prawnych, notarialnych i komorniczych.

 

Projekt ten został objęty patronatem Ministra Sprawiedliwości

 

Deklaracja ma charakter deklaracji publicznej, w której przedstawiciele kancelarii oświadczają, że ich prawnicy mają odpowiednią wiedzę na temat mediacji i innych metod ADR i przedyskutują z klientami możliwość zastosowania mediacji lub innych ADR w konkretnym przypadku, w taki sposób, aby powzięli oni w pełni świadomą decyzję w zakresie wyboru sposobu rozwiązania sporu. Z kolei, przedsiębiorcy oświadczają w Deklaracji, iż w przypadku zaistnienia sporu o charakterze gospodarczym między przedsiębiorstwem a innym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, zobowiązują się do rozważenia możliwości zastosowania mediacji lub innej metody ADR przed lub zamiast wniesienia sprawy do sądu. Tekst Deklaracji i uzasadnienia są dostępne na stronie www.ms.gov.pl.

 

W dniu 4 marca 2013 r. odbyło się spotkanie Społecznej Rady z przedstawicielami największych organizacji gospodarczych oraz korporacji prawniczych, w trakcie którego dokonano prezentacji Deklaracji oraz przedyskutowano rekomendowane formy jej wdrożenia. Projekt uzyskał aprobatę zebranych.

 

2.   URUCHOMIENIE PROJEKTU

W celu wdrożenia projektu Społeczna Rada utworzyła dedykowaną internetową: www.deklaracja.org.pl,na której zainteresowani przedsiębiorcy i kancelarie będą mogli składać wnioski o wpisanie na listę podmiotów popierających i stosujących Deklarację. Formularz wniosku znajduje się na stronie. Społeczna Rada założy i będzie prowadzić listę podmiotów stosujących Deklarację. Lista ta będzie dostępna na stronie: http://www.deklaracja.org.pl/

 

3.   JAK PODPISAĆ DEKLARACJĘ?

Przystąpienie do Deklaracji jest bardzo proste:

A - odwiedź stronę www.deklaracja.org.pl/

B - wypełnij elektroniczny wniosek o wpisanie na listę podmiotów stosujących Deklarację, podając nr KRS lub NIP

C - oczekuj na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia z adresu mailowego:    wnioski@deklaracja.org.pl

D - polecaj innym przedsiębiorcom i klientom kancelarii mediację, arbitraż i inne formy ADR w szybkim i skutecznym rozwiązywaniu sporów cywilnych.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 02.04.2013 15:42 | Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2013 15:42