Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - rok 2008

2008-02-08

Przemoc emocjonalna – nowe zjawisko?

IlustracjaMinisterstwo Sprawiedliwości we współpracy z władzami samorządowymi Miasta Bytowa organizuje w dniu 22 lutego 2008 r. konferencję pt. „Prawne, psychologiczne i społeczne aspekty przemocy emocjonalnej. Jak zapobiegać przemocy i pomagać osobom pokrzywdzonym”. Konferencja odbędzie się w Bytowie (woj. pomorskie).
Dzień 22 lutego obchodzony jest na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. Tego dnia, dla zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację i potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem, Ministerstwo Sprawiedliwości już od wielu lat organizuje konferencję. Tegoroczna poświęcona będzie przemocy, w tym przede wszystkim przemocy emocjonalnej.
Przemoc jest aktualnie częstym tematem pojawiającym się w mediach. Niemalże każdego dnia pojawiają się informacje o nowych formach stosowania przemocy w środowisku rodzinnym, w szkole, w miejscu pracy. Ministerstwo Sprawiedliwości m.in. poprzez organizację konferencji w Bytowie zamierza zwrócić szczególną uwagę sędziów, prokuratorów, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych na potrzeby osób pokrzywdzonych przemocą.
Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele naczelnych organów administracji publicznej, sędziowie, prokuratorzy, reprezentanci samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz goście ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Austrii. Istotnym elementem obrad będzie przedstawienie systemów pomocy ofiarom przemocy funkcjonujących w innych krajach. Między innymi pani Cindy Dyer – Dyrektor Biura ds. Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet w Ministerstwie Sprawiedliwości USA, pani dr Karin Bruckmüller z Ministerstwa Sprawiedliwości Austrii oraz pani dr Helgard van Hüllen z Niemiec zaprezentują inicjatywy podejmowane w ich krajach, których celem jest udzielanie pomocy ofiarom przemocy.
Konferencja rozpocznie obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, który w tym roku trwać będzie od 22 do 29 lutego 2008 r.
Zasadniczym celem Tygodnia Pomocy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa ofiar przestępstw. Dotychczas obchody tego szczególnego dla wymiaru sprawiedliwości tygodnia polegały na organizacji na terenie sądów i prokuratur punktów poradnictwa prawnego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, akcji informacyjnych oraz szkoleń dla osób działających na rzecz ofiar. W tym roku Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło z inicjatywą rozszerzenia dotychczasowej formuły poprzez włączenie do współpracy organizacji pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Tegoroczna konferencja w Bytowie oraz nowa formuła Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw ma być nowym, innowacyjnym impulsem do podejmowania dalszych inicjatyw przez instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki wymiaru sprawiedliwości zmierzające do poprawy sytuacji społecznej i bytowej osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Program konferencji
 

Wydział Informacji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Matusiak | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 24.02.2011 12:14 | Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2011 12:16