Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - rok 2011 - sprawozdanie

2011-03-02
plakat-mp.jpg

Suwałki, Warszawa i Kraków – to miejsca gdzie największa liczba osób zgłosiła się po poradę w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Pytania najczęściej kierowane były do prawników. Wielu pokrzywdzonych zgłaszało się również po pomoc psychologiczną.

 
Tegoroczna edycja Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, który odbył się w dniach 21-26 lutego, była już 11. Jednak pierwszy raz dyżury specjalistów, pełnione w ramach Tygodnia, odbywały się w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, a nie jak bywało do tej pory w sądach i prokuraturach.
 
- Tym razem zdecydowaliśmy się na uruchomienie specjalnych dyżurów w 16 ośrodkach pomocy. Jak pokazują dane, każdego dnia tegorocznego Tygodnia o poradę zgłaszało się prawie 300 osób. To więcej, niż w poprzednich latach, kiedy dyżury były pełnione w sądach i prokuraturach. Potwierdza to nasze przekonanie o dużej potrzebie i sensie organizowania tego rodzaju inicjatyw – mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
 
W trakcie tegorocznej edycji Tygodnia bezpłatnych porad udzielali radcy prawni, adwokaci, prokuratorzy, asystenci sędziego, policjanci, komornicy, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, a także radcowscy i adwokaccy aplikanci.
 
W sumie z ich porad skorzystało prawie 1550 osób. Najwięcej pokrzywdzonych zgłosiło się do Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach (172 osoby). Dużą popularnością cieszyły się również porady udzielane w Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS (163 osoby) oraz w siedzibie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie (155 osób).
 
Czego najczęściej dotyczyły porady? Jak wynika z informacji przekazanych przez Ośrodki, pokrzywdzeni najczęściej pytali o pomoc w sprawach karnych, ale także rodzinnych, z zakresu prawa pracy czy też kwestii alimentacyjnych. Wiele osób postanowiło się także w tych dniach zgłosić po poradę psychologiczną.
 
Najczęściej wybieraną przez pokrzywdzonych formą kontaktu ze specjalistami była osobista wizyta w Ośrodku. Coraz częściej wybieraną formą kontaktu – obok telefonicznego - stają się także prośby przesyłane drogą elektroniczną (e-mail).
 
 
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Liczba porad
Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej (Kielce)
123
Centrum Interwencji Kryzysowej Polskiego Czerwonego Krzyża (Gdańsk)
131
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej (Elbląg)
102
Stowarzyszenie "Azyl" na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy (Toruń)
44
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE" (Lublin)
121
Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA (Zielona Góra)
71
Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych "Wszyscy razem - In Corpore" (Łódź)
136
Stowarzyszenie "Godność i Praca" Centrum Integracji Społecznej (Opole)
60
Śląska Fundacja Etoh - Błękitny Krzyż (Bielsko-Biała)
75
Centrum Aktywności Społecznej "PRYZMAT" (Suwałki)
172
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej (Gniezno)
16
Stowarzyszenie Pomocy "Akson" (Wrocław)
32
Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowy Horyzont" (Rzeszów)
89
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (Warszawa)
155
Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS (Kraków)
163
Stowarzyszenie "SOS" dla Rodziny (Szczecin)
57
SUMA
1547
 
Poza ośrodkami pomocy – z inicjatywy samorządów prawniczych – radcy prawni i adwokacji udzielali także porad w Okręgowych Izbach Radców Prawnych oraz Okręgowych Radach Adwokackich.
 
Joanna Dębek
Rzecznik Prasowy
Ministra Sprawiedliwości
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 02.03.2011 14:00 | Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2011 09:53