Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - rok 2011

2011-02-21
Fot. Marzena Mazur
IMG_7296.jpg
IMG_7326.jpg

- Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem – przypomniał w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

 
W spotkaniu inaugurującym tę inicjatywę poza Ministrem Krzysztofem Kwiatkowskim udział wzięli także m.in. Prokurator Generalny – Andrzej Seremet, Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. Irena Lipowicz, Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, a także przedstawiciele Komendy Głównej Policji oraz samorządów prawniczych: adwokatów, radców prawnych, komorników i kuratorów.
 
- Od dłuższego czasu Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje działania zmierzające do stworzenia ogólnokrajowego systemu pomocy ofiarom przestępstwem oraz opracowania
i propagowania najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem – mówił Minister Krzysztof Kwiatkowski. - Naszym osiągnięciem jest m.in. utworzenie na terytorium Polski sieci Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, które prowadzone są przez istniejące od wielu lat organizacje pozarządowe. Ośrodki te przede wszystkim udzielają bezpłatnej informacji prawnej i pomoc psychologiczną osobom pokrzywdzonym przestępstwem, prowadzą bazy instytucji świadczących pomoc dla określonych kategorii ofiar przestępstw i udzielają wszechstronnej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej. Ośrodki mają za zadanie tworzenie sieci pomocy ofiarom przestępstw na terenie województwa we współpracy z organami samorządowymi oraz angażowanie wolontariuszy do działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze ich opiekunów – dodał.
Tegoroczna formuła „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” różni się od tej w latach ubiegłych. W tym roku obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw koncentrujemy na działalności Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i polegać będą na pełnieniu dyżurów w Ośrodkach od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do 18:00 oraz w sobotę od 10:00 do 13:00. Dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” wielu podmiotów, których przedstawicieli goszczę na dzisiejszej konferencji. Interdyscyplinarność tych dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej ofiarom przestępstw będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie postępowania przygotowawczego oraz kuratorzy i komornicy odnośnie postępowania wykonawczego. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Obok dyżurów w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie Polski zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów dla ofiar przestępstw przy zaangażowaniu ww. podmiotów współpracujących. Informacje o tych działaniach zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl oraz stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.
 
Celem rozpowszechniania informacji na temat tegorocznej akcji Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do sądów, prokuratur i Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem ulotki i plakaty okolicznościowe. Ponadto informacje o obchodach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw będą nadawane w mediach lokalnych i ogólnokrajowych oraz na stronach internetowych podmiotów współpracujących. Wychodząc naprzeciw potrzebie jeszcze szerszego dotarcia do osób pokrzywdzonych przestępstwem Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło profil na portalu społecznościowym Facebook. Obecnie można tam znaleźć informację o obchodach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, natomiast w przyszłości będą umieszczane informacje o działaniach podejmowanych przez Departament Praw Człowieka w zakresie ochrony praw człowieka.
Idea Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw pojawiła się w Polsce jedenaście lat temu. Wiąże się z „Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw” obchodzonym w dniu 22 lutego. W Polsce ten dzień jest również ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.
 
- Aby stworzyć kompleksowy system w dziedzinie ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem zachodzi konieczność podjęcia współpracy pomiędzy wszystkimi grupami zawodowymi, które powołane są po to aby nieść pomoc osobom pokrzywdzonym, reprezentować ich prawa, edukować oraz gwarantować respektowanie i przestrzeganie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem – mówił Krzysztof Kwiatkowski. - Ministerstwo Sprawiedliwości od dłuższego czasu z powodzeniem ściśle współpracuje z Policją oraz samorządem adwokackim i radcowskim w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Z ogromną satysfakcją informuję, że w obchody tegorocznego „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” włączyła się także Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Kuratorów i Krajowa Rada Komornicza – dodał Minister Sprawiedliwości.
 
Oto gdzie w trakcie Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw można zgłosić się po poradę:
 
1. województwo dolnośląskie
Dyżury będą pełnione całodobowo w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy "Akson" we Wrocławiu (ul. Komorowskiego 31), dyżury specjalistów będą się odbywały również w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia Psie Pole (ul. Podwale 28 w dniach 21-25 lutego 2011r. w godz. 8:30-15:30).
 
 
2. województwo kujawsko-pomorskie
Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Stowarzyszenia "Azyl" na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy w Toruniu (ul. Brzozowa 9) według następującego porządku:
21 lutego – w godzinach 10.00-12.00 dyżuruje terapeuta, w godzinach
12.00-16.00 dyżuruje pracownik socjalny, w godzinach 16.00-21.00 dyżuruje prawnik,  
22 lutego – w godzinach 10.00-12.00 dyżuruje terapeuta, w godzinach
12.00-14.00 dyżuruje pracownik socjalny, w godzinach 14.00-16.00 dyżuruje prawnik, w godzinach 16.00-18.00 dyżuruje psycholog,  
23 lutego - w godzinach 10.00-12.00 dyżuruje pedagog, w godzinach
12.00-16. 00 dyżuruje prawnik,
24 lutego – w godzinach 10.00-18.00 dyżuruje prawnik,
25 lutego - w godzinach 10.00-18.00 dyżuruje prawnik,
26 lutego - w godzinach 10.00-13.00 dyżuruje terapeuta ds. uzależnień.
 
Dodatkowe dyżury specjalistów odbędą się w:
1)Sądzie Rejonowym w Toruniu w dniach 21-25 lutego w godzinach: w dniach 21, 23 i 25 lutego 09.00-14.00 i w dniach 22 i 24 lutego 08.00-14.00 (dyżurują kuratorzy sądowi)
2) Prokuraturze Rejonowej Toruń –Wschód (dyżurują prokuratorzy).
 
3. województwo lubelskie
Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE"(ul. Bernardyńska 5) według następującego porządku:
21 lutego – w godzinach 08.00-10.00 i 19.00-21.00 dyżuruje psycholog, w godzinach 10.00-18.00 dyżuruje prawnik, w godzinach 10.00- 18.00 dyżuruje policjant,
22 lutego – w godzinach 08.00-12.00 i 15.00-19.00 dyżuruje psycholog, w godzinach 12.00-19.00 dyżuruje prawnik, w godzinach 10.00- 18.00 dyżuruje policjant,
23 lutego - w godzinach 08.00-16.00 dyżuruje prawnik, w godzinach 16.00-19.00 dyżuruje psycholog, w godzinach 10.00- 18.00 dyżuruje policjant,
w godzinach 10.00 - 14.00 dyżuruje radca prawny, w godzinach 11.00-13.00 dyżuruje prokurator,
24 lutego - w godzinach 08.00-12.00 i 16.00-19.00 dyżuruje prawnik, w godzinach 08.00-12.00 dyżuruje komornik, w godzinach 12.00-16.00 dyżuruje psycholog, w godzinach 10.00- 18.00 dyżuruje policjant,
25 lutego - w godzinach 9.00 - 16.00 dyżuruje prawnik, w godzinach
12.00-16.00 dyżuruje psycholog, w godzinach 10.00- 18.00 dyżuruje policjant.
Ponadto dyżury będą się również odbywały w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie oraz w Sądzie Okręgowym w Lublinie w dniach 21.02 – 25.02.2011r. w godzinach od 10:00 do 14:00.
 
4. województwo lubuskie
Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze (Pl. Matejki 3A) według następującego porządku:
21 lutego – w godzinach 10.00-12.00 dyżuruje policjant, w godzinach
13.00-15.00 dyżuruje prokurator, w godzinach 13.15-15.15 i 16.30-19.00 dyżuruje psycholog, w godzinach 16.00-18.00 dyżuruje kurator rodzinny,
22 lutego – w godzinach 10.00-12.00 dyżuruje kurator rodzinny, w godzinach 13.00-15.00 dyżuruje prokurator, w godzinach 15.00-17.00 dyżuruje kurator rodzinny, w godzinach 18.00-20.00 dyżuruje prawnik,   
23 lutego - w godzinach 10.15-13.00 dyżuruje pedagog, w godzinach
10.00-12.00 dyżuruje policjant, w godzinach 13.00-15.00 dyżuruje prokurator, w godzinach 16.00-17.00 dyżuruje kurator dla dorosłych, w godzinach 17.00-19.00 dyżuruje psycholog,   
24 lutego – w godzinach 10.00-12.00 dyżuruje policjant, w godzinach
12.00-14.00 dyżuruje kurator rodzinny, w godzinach 13.00-15.00 dyżuruje prokurator, w godzinach 14.00-16.00 dyżuruje komornik, w godzinach 16.00-19.00 dyżuruje prawnik,   
25 lutego - w godzinach 10.00-12.00 dyżuruje policjant i kurator rodzinny, w godzinach 12.00-14.00 dyżuruje kurator dla dorosłych, w godzinach 13.00-15.00 dyżuruje prokurator, w godzinach 15.00-18.00 dyżurują psycholog i pedagog,
26 lutego - w godzinach 10.00-13.00 dyżurują psycholog i pedagog, w godzinach 11.00-13.00 dyżuruje prokurator.
              
Dodatkowe dyżury specjalistów odbędą się Prokuraturze Rejonowej w Świebodzinie i w Żarach w dniach 21.02 – 25.02.2011r. w godzinach 7:30-15:30.
 
5. województwo łódzkie
Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych "Wszyscy razem - In Corpore" w Łodzi (ul. Franciszkańska 15).
Dodatkowe dyżury będą odbywały się w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 w Łodzi w dniach 21-25 lutego w godzinach 12.00-16.00 oraz w Sądzie Rejonowym w Łasku w dniach 21-25 lutego w godzinach 9.00-11.00 oraz 26 lutego w godzinach 9.00-14.00 oraz Sądzie Rejonowym w Wieluniu w dniach 21-25 lutego w godzinach 9.00-14.00 oraz 26 lutego w godzinach 9.00-11.00.

 

6. województwo małopolskie 

Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS w Krakowie (ul. Komorowskiego 12), dodatkowe dyżury będą się odbywały w:
1) Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Filia w Nowym Sączu (ul. Śniadeckich 10 A) dyżurują prawnicy i psycholodzy:   
21 i 22 lutego - w godzinach 16.30-17.30,      
23 lutego - w godzinach 12.00 -15.00 oraz w godzinach 17.00 - 19.00,
24 i 25 lutego - w godzinach 16.00 -17.00;                
2) Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach (ul. Jagiellońska 4) dyżurują psycholodzy, prawnicy i policjanci w dniach 21-24 lutego w godzinach 9.00-19.00 i 25 lutego w godzinach 9.00-16.00;
3) Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej (ul. Mickiewicza 31) dyżurują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi w dniach 21 – 27 lutego w godz. 06.00-22.00; bezpłatna infolinia, przy której będą dyżurować specjaliści: 0 800 – 120 – 121.
4) Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie (ul. Szarych Szeregów 1) dyżury specjalistów prowadzone będą całodobowo;
 
7. województwo mazowieckie
Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Ogólnopolskie Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w Warszawie (ul. Korotyńskiego 13) według następującego porządku:
21 lutego – w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje prawnik i policjant, w godzinach 15.00- 17.00 dyżuruje policjant,
22 lutego – w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje prawnik i policjant, w godzinach 15.00- 17.00 dyżuruje prawnik, psycholog i policjant,
23 lutego - w godzinach 10.00-17.00 dyżuruje prawnik, policjant
i przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich,
24 lutego – w godzinach 10.00-17.00 dyżuruje prawnik i policjant,
25 lutego - w godzinach 10.00-18.00 dyżuruje prawnik i policjant,
26 lutego - w godzinach 10.00-13.00 dyżuruje prawnik i policjant,
 
Dodatkowo dyżur specjalistów odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie (ul. Kawęczyńska 36) w dniu 26 lutego w godzinach 10:00-13:00.
 
8. województwo opolskie
Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Stowarzyszenia "Godność i Praca" Centrum Integracji Społecznej w Opolu (ul. Krakowska 32a) według następującego porządku:
21 lutego – w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje radca prawny i adwokat,
22 lutego – w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje radca prawny i komornik, w godzinach 11.00-13.00 dyżuruje kurator sądowy,
23 lutego - w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje radca prawny, w godzinach
11.00-13.00 dyżuruje prokurator,
24 lutego - w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje radca prawny i komornik, w godzinach 11.00 - 13.00 dyżuruje kurator,
25 lutego - w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje radca prawny, w godzinach 11.00-13.00 dyżuruje kurator,
26 lutego - w godzinach 10.00 - 13.00 dyżuruje radca prawny.

 

 

9. województwo podkarpackie
Dyżury Stowarzyszenia Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowy Horyzont" przy którym działa Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, będą odbywały się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiegow Rzeszowie (Al. Łukasza Cieplińskiego 4),
Dodatkowe dyżury specjalistów odbędą się w Prokuraturze Rejonowej w dniach 21-25 lutego w godzinach 08:00-15:00.
 
10. województwo podlaskie
Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej "PRYZMAT" w Suwałkach (ul. Kościuszki 96).
Dodatkowe dyżury specjalistów odbędą się w:
1) Centrum Informacji Administracyjnej przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. St.Staszica w Białymstoku, przy ul. Ks.St.Suchowola 6 (Collegium Novum) od poniedziałku do piątku w godzinach 14.30 – 16.30, 
 
2) Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku przy
ul. Świętojańskiej 22 lok. 1
w środę i piątek w godzinach 15.00 – 16.00,
3) Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie: Rynek Zygmunta 27 we wtorek w godzinach 10.00 - 13.00 i w czwartek w godzinach 14.00 - 17.00
4) w Urzędzie Miasta w Sokółce, Plac Kościuszki 1, we wtorek w godzinach 14.00 - 17.00 i w piątek w godzinach 10.00 - 13.00,
5) Urzędzie Miasta w Grajewie ul. Strażacka 6a, w poniedziałek w godzinach 14.00 - 17.00 i w środę w godzinach 10.00 - 13.00,
6) Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym w Kuriance, Kurianka 43, we wtorek w godzinach 09.00 - 13.00,
7) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34,
we wtorek w godzinach 14.00 - 17.00 i w czwartek w godzinach 10.00 - 13.00.

11. województwo pomorskie
Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku (Pl. ks. Gustkowicza 13) w dniach 21-27 lutego w godzinach 08.00-20.00.
Dodatkowe dyżury specjalistów odbędą się w:
1) Poradni Rodzinnej CIK, (ul. Piramowicza 1/2), w dniach 21 – 25 lutego w godzinach 14.00 – 18.00 (dyżurują prokuratorzy, kuratorzy, psycholodzy CIK/PIK/OPOPP, psycholodzy PPP, przedstawicielki organizacji kobiecych, m.in. CPK, NEWW, radcowie, adwokaci, przedstawiciele Terenowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich),
2) Prokuraturze Okręgowej, Wały Jagiellońskie 36, w dniach 21 – 25 lutego w godzinach 8.30 – 15.00,
3) Punkcie Interwencji Kryzysowej w Kościerzynie (ul. Krasickiego 4) w dniach 21- 25 lutego w godzinach 14.00 – 18.00 (dyżurują interwenienci PIK, prokuratorzy, kuratorzy, prawnicy – radcowie)
4) Punkcie Interwencji Kryzysowej PCK w Starogardzie Gdańskim, ul. Mickiewicza 9, w dniach 21-25 lutego w godzinach 14.00 – 18.00 (dyżurują interwenienci PIK, sędzia SR, prokuratorzy, prawnicy – radcowie)
W dniu 4 marca o godzinie 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim (ul. Okopowa 21/27) odbędzie się konferencja podsumowująca Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw na terenie woj. pomorskiego.
 
12. województwo śląskie
Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Śląska Fundacja Etoh - Błękitny Krzyż w Bielsku Białej (ul. Traugutta 21) według następującego porządku:
21 lutego – w godzinach 10.00-15.00 dyżuruje prawnik i policjant, w godzinach 10.00- 18.00 dyżuruje psycholog, 
22 lutego – w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje prawnik i policjant, w godzinach 16.00- 18.00 dyżuruje prawnik, w godzinach 10.00-18.00 dyżuruje psycholog, 23 lutego - w godzinach 10.00-18.00 dyżuruje przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, w godzinach 10.00-15.00 dyżuruje policjant, w godzinach 10.00-18.00 dyżuruje psycholog,
24 lutego – w godzinach 10.00-14.00 dyżuruje policjant i kuratorzy sądowi, w godzinach 14.00-18.00 dyżurują prawnicy, w godzinach 10.-18.00 dyżuruje psycholog,
25 lutego - w godzinach 10.00-13.00 dyżuruje prawnik, w godzinach 14.00-18.00 dyżurują kuratorzy sądowi i policjant, w godzinach 10.-18.00 dyżuruje psycholog,
26 lutego - w godzinach 10.00-13.00 dyżuruje prawnik i psycholog.
 
Dodatkowe dyżury będą odbywały się w:
1) Prokuraturach Rejonowych w Częstochowie, Bielsku-Białej, Katowicach, Sosnowcu w godzinach 8:00-15:00,
2) Okręgowa Izba Radców Prawnych będzie organizowała dyżury siedzibie Izby w Bielsku-Białej w dniach wtorek i czwartek w godzinach 16:00-17:00. Prokuratura Rejonowa w Katowicach planuje przeprowadzenie spotkania mającego na celu edukację prawną młodzieży.
 
13. województwo świętokrzyskie
Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach (ul. Urzędnicza 7 b) w następującym porządku:
21.lutego – w godzinach 10.00-18.00dyżurują kuratorzy, policjant i psycholog, w godzinach 14.00-18.00 dyżuruje komornik, w godzinach 10.00-16.00 dyżuruje specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w godzinach 15.00-18.00 dyżuruje psychoterapeuta;
22.lutego – w godzinach 10:00-18:00–dyżurują kuratorzy, policjant, psycholog i pedagog, w godzinach 10.00-12.00 dyżuruje lekarz psychiatra; w godzinach 16.00-18.00 dyżuruje pracownik socjalny, 
23 lutego – w godzinach 10.00-18.00dyżurują kuratorzy, policjant, psycholog
i pedagog, w godzinach 17.00-19.00 dyżuruje prawnik, w godzinach 15.00-18.00 dyżuruje psychoterapeuta;
24 lutego – w godzinach 08.00–10.00 dyżuruje prawnik, w godzinach
10:00-18:00 – dyżurują kuratorzy, policjant, psycholog i pedagog, w godzinach 14.00-18.00 dyżuruje komornik (uwaga: dyżur w Kancelarii Komorniczej ul. Głowackiego 5/13), w godzinach 16.00-18.00 dyżuruje prawnik,
25 lutego – w godzinach 10.00-18.00dyżurują kuratorzy, policjant, psycholog
i pedagog, w godzinach 14.00-18.00 dyżuruje komornik i psychoterapeuta, w godzinach 16.00-18.00 dyżuruje pracownik socjalny,
26 lutego – w godzinach 08.00-13.00 dyżuruje specjalista ds. przeciwdziałania przemocy rodzinie, w godzinach 10.00-18.00dyżurują kuratorzy, policjant, psycholog i pedagog.
 
14.województwo warmińsko-mazurskie
Oprócz dyżurów w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu (ul. Franciszka Stefczyka 7-8/6,6a), dodatkowe dyżury specjalistów będą odbywały się w:
1) Prokuraturze Okręgowej w Elblągu-od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30-15.30, w środę do 17.30 (dyżurują prokuratorzy),
2) Prokuraturze Rejonowej w Elblągu - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 (dyżurują prokuratorzy),
3) Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz w Prokuraturach Rejonowych w Bartoszycach, Biskupcu, Ełku, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olecku, Piszu, Szczytnie - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (dyżurują prokuratorzy i asesorzy prokuratorscy);
4) Elbląskie Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 15 - wtorek i czwartek w godzinach 12.00-13.30 (dyżuruje prokurator w stanie spoczynku Pan Zbigniew Puchalski),
5) PCPR w Bartoszycach - od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30-15.30 (dyżurują pracownicy socjalni),
6) PCPR w Ornecie - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 (dyżurują pracownicy socjalni),
7) PCPR w Ełku - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 (dyżurują pracownicy socjalni),
8)PCPR w Kolnie-od poniedziałku do piątku całodobowo (dyżurują pracownicy socjalni)
9)PCPR w Elblągu - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 (dyżurują pracownicy socjalni),
10) PCPR w Nowym Mieście Lubawskim - w dniu 23 lutego w godzinach 15.30-17.30 (dyżuruje psycholog),
11) Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – od poniedziałku do piątku w Sądzie Rejonowym w Olsztynie w godzinach urzędowania sądu (dyżurują specjaliści w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie).
 
15. województwo wielkopolskie
Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie (Osiedle Orła Białego 20).
Dodatkowo w dniach 21-26 lutego w godzinach 8.00-15.00 w Sądzie Rejonowym w Słupcy dyżur będą pełnić kuratorzy sądowi.
 
 
16. województwo zachodniopomorskie
Dyżury będą pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” w Szczecinie (ul. Energetyków 10) w następującym porządku:
21.lutego - w godzinach 10:00-18:00 dyżurują policjanci,
22 lutego - w godzinach 10:00-18:00 dyżurują kuratorzy sądowi,
23 lutego – w godzinach 10.00-18.00 dyżurują adwokaci,
24 lutego – w godzinach 10.00-18.00 dyżurują prokuratorzy, w godzinach 16.00-18.00 dyżurują adwokaci,
godz. 16.00-18.00 - wykład Pani mec. Elżbiety Zaniemojskiej-Krześniowskiej na temat kompensaty
25 lutego - w godzinach 10.00-18.00 dyżurują pracownicy socjalni i radcowie prawni,
26 lutego 10:00-13:00 dyżurują psycholodzy i pedagodzy
1 marca – godz. 11.00 Seminarium podsumowujące Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw z udziałem przedstawicieli instytucji i grup zawodowych zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz przedstawicieli lokalnych władz oraz mediów. 
Dyżury interdyscyplinarnych specjalistów będą się także odbywać w oddziałach Ośrodka w:
·  Białogardzie, Ośrodek Wspierania Rodziny,  ul. Grunwaldzka 49, tel. 943122257
·  Dołujach, Gminy Ośrodek Wsparcia Rodziny, ul. Daniela 32, tel. 913118819
·  Gryfinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, , ul. Łużycka 91, tel. 914162013
·  Łobzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Bema 27,  tel. 913976841
·  Przecławiu, Gminy Ośrodek Wsparcia Rodziny,  Przecław 58, tel. 913116323
·  Świnoujściu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego  4, 913225481
 
Joanna Dębek
Rzecznik Prasowy
Ministra Sprawiedliwości
 
 

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 04.03.2011 09:55 | Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2011 09:55