Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Podsumowanie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Rok 2014

2014-08-07
 Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 24 lutego - 1 marca 2014 r.

Wzorem ubiegłych lat także w tym roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizowało:

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem,  który odbył się w dniach 24 lutego - 1 marca 2014 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości od dłuższego czasu z powodzeniem ściśle współpracuje z Policją, samorządem adwokackim i radcowskim, Prokuraturą Generalną, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurem Rzecznika Praw Dziecka, Krajową Radą Kuratorów Sądowych, Krajową Radą Komorniczą, Krajową Radę Notarialną, a także Komendą Główną Straży Granicznej w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Ponadto warto podkreślić włączenie się oraz zaangażowanie środowiska notariuszy jako nowego partnera Tygodnia.

W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, filie oraz punkty pomocy odwiedziło 2143 osób, które skorzystało z informacji prawnych i porad psychologicznych. Warto podkreślić, iż w ramach zeszłorocznych obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem udzielono 2139 porad psychologicznych i informacji prawnych, mniejszej liczbie pokrzywdzonych.

Podsumowując powyższe informacje należy stwierdzić, że kolejne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem były dobrą okazją dla pokrzywdzonych do uzyskania w krótkim czasie kompleksowej pomocy, a z uzyskanych informacji wynika, że największa ilość informacji dotyczyła spraw przemocy w rodzinie. Dobrym rozwiązaniem okazało się włączenie w obchody przedstawicieli różnych zawodów, z którymi mają do czynienia pokrzywdzeni, w związku z popełnieniem na ich szkodę przestępstwa. Zgłaszane przez ofiary przestępstw problemy i pytania pozwolą na takie ukierunkowanie działań podejmowanych na ich rzecz przez Ministerstwo Sprawiedliwości, by pomoc była bardziej dostępna, kompletna i skuteczna.

Wyrażamy podziękowanie wszystkim partnerom, którzy włączyli się w tegoroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem za zaangażowanie oraz wsparcie działalności na rzecz ofiar przestępstw.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Przemysław Nozdryn-Płotnicki | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 07.08.2014 | Data dodania: 07.08.2014 13:41 | Data ostatniej modyfikacji: 07.08.2014 13:52