Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Akty prawne i inne dokumenty

Akty prawa krajowego oraz inne dokumenty wydane przez organy państwowe

Zakładka „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie” nie może być traktowana jako źródło obowiązującego prawa, akty powszechnie obowiązujące w niej zawarte pochodzą z Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP) Kancelarii Sejmu i mają jedynie charakter informacyjny.

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego
 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny
 4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy
 5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych
 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 7. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
 8. Ustawa z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej
 9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego
 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie Zespołu Monitorującego
 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie procedury postepowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny
 14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie Procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Anna Wiecha | Edytor: Michał Lewoc
Data wytworzenia: 03.12.2013 | Data dodania: 24.02.2011 16:02 | Data modyfikacji: 20.10.2015 12:18

Akty prawa międzynarodowego

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 12.12.2013 | Data dodania: 24.02.2011 16:06 | Data modyfikacji: 12.02.2015 11:05