Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Informator

Informator-zdjęcie.jpg

W 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści zapowiadała wydanie niniejszego Informatora. Karta spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem, czego wyrazem były liczne prośby o jej dodruk i przesłanie kolejnych egzemplarzy.

Niniejszym przedstawiamy Państwu zaktualizowane, kolejne wydanie Informatora, mając nadzieję, że okaże się użyteczne przede wszystkim dla osób doznających przemocy ze strony osób najbliższych, a także dla służb lub osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W Informatorze znajdą Państwo opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

Materiał możne być kopiowany, powielany, umieszczany na stornach internetowych, przechowywany w systemach wyszukiwania lub przekazywany w dowolnej formie i dowolnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy też w inny sposób, w celu udostępniania osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub dla potrzeb służb, podmiotów oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Anna Wiecha | Edytor: Michał Lewoc
Data wytworzenia: 12.07.2013 | Data dodania: 11.12.2012 14:22 | Data modyfikacji: 27.01.2016 12:32

Materiały dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

Wszystkie pliki
Niebieska karta-a Niebieska karta-a (liczba pobrań: 9682)
Niebieska karta-b Niebieska karta-b (liczba pobrań: 21121)
Niebieska karta-c Niebieska karta-c (liczba pobrań: 5446)
Niebieska karta-d Niebieska karta-d (liczba pobrań: 5250)
Wniosek dowodowy Wniosek dowodowy (liczba pobrań: 4405)
Wniosek o przywrócenie terminu Wniosek o przywrócenie terminu (liczba pobrań: 13031)
Apelacja Apelacja (liczba pobrań: 2369)
Wniosek o przyznanie kompensaty Wniosek o przyznanie kompensaty (liczba pobrań: 1688)
Pozew o eksmisję Pozew o eksmisję (liczba pobrań: 16413)
Ulotka telefonu Niebieska Linia Ulotka telefonu Niebieska Linia (liczba pobrań: 1945)
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Anna Wiecha | Edytor: Michał Lewoc
Data wytworzenia: 17.12.2015 | Data dodania: 10.12.2012 16:04 | Data modyfikacji: 17.12.2015 10:39

Materiały dla służb

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Anna Wiecha | Edytor: Michał Lewoc
Data wytworzenia: 17.12.2015 | Data dodania: 10.12.2012 16:28 | Data modyfikacji: 17.12.2015 11:10