Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Karta informacyjna dla dozorowanego sprawcy przemocy w rodzinie

W 2014 roku Ministerstwo Sprawiedliwości, działając w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,  opracowało materiał skierowany do sprawców przemocy w rodzinie, dozorowanych przez kuratorów sądowych w okresie próby w warunkach wolnościowych pt. „Karta informacyjna dla dozorowanego sprawcy przemocy w rodzinie”. Karta ta zawiera zarówno informacje dotyczące konsekwencji ponownego stosowania przemocy, konieczności współpracy z kuratorem sądowym, a także możliwości podjęcia działań, zmierzających do zmiany swojego zachowania. Wydrukowany materiał w liczbie 15.000 egz. został przesłany do wszystkich zespołów kuratorskiej służby sądowej przy sądach rejonowych w całym kraju, w celu dystrybucji wśród dozorowanych sprawców przemocy w rodzinie.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Michał Lewoc | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 10.12.2014 | Data dodania: 10.12.2014 11:37 | Data modyfikacji: 10.12.2014 11:43