Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Konferencje - Pomoc Dzieciom - Ofiarom Przestępstw

VIII Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

2011-10-31
Fot. Krzysztof Wojciewski (www.nawokandzie.ms.gov.pl)
VIII Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw - Sala Kongresowa - Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

VIII Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, która odbyła się 24 i 25 października 2011 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zgromadziła szerokie grono ekspertów z kraju i zagranicy. Udział wziął w niej także Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.


Począwszy od 2003 r. konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Fundację Dzieci Niczyje.


Wzorem lat ubiegłych konferencja poświęcona została pomocy dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochronie praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawili uczestnikom modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia najmłodszych. Zaprezentowane zostały projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom. Uczestnicy konferencji mogli wziąć udział m.in. w sesjach plenarnych, wykładach, panelach dyskusyjnych, sesjach referatowych i warsztatach.


Konferencja została wpisana w plan polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Temat spotkania całkowicie wpisuje się w jeden z priorytetów naszego unijnego przewodnictwa w zakresie wymiaru sprawiedliwości, jakim jest „Ochrona praw obywateli w Unii Europejskiej” (w tym ochrona praw ofiar w sprawach karnych, poprzez wymianę dobrych praktyk i edukację profesjonalistów).


- We wrześniu udało się nam zakończyć polityczne negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej w odniesieniu do projektu dyrektywy w sprawie Europejskiego Nakazu Ochrony w sprawach karnych. To instrument nakierowany głównie na pomoc ofiarom przemocy domowej – przypomniał w trakcie spotkania Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. W 2010 r. w Polsce zgłoszono ponad 134 tys. przypadków przemocy domowej. Dzięki nakazowi ochrony osoby pokrzywdzone będą mogły wyjechać również do innego państwa Unii Europejskiej bez obawy, że sprawca pojedzie za nimi i korzystając z różnic w systemach prawnych będzie je dalej prześladował. Europejski Nakaz Ochrony będzie wydawany na wniosek ofiary i przekazywany bezpośrednio między właściwymi organami państw członkowskich. Dyrektywa w szczególności umożliwiać będzie przekazywanie takich środków jak zakaz zbliżania się, czy w radykalnych przypadkach nakaz opuszczenia mieszkania.


Ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że 2010 r. 3592 małoletnich było pokrzywdzonymi w różnego rodzaju sprawach karnych z czego ponad 3000 w sprawach znęcania się nad rodziną w których orzekały polskie sądy (art. 207§1 kodeksu karnego). W pierwszym półroczu 2011 r. dzieci były pokrzywdzonymi w 2769 sprawach w których orzekały sądy, z których 1916 dzieci było ofiarami znęcania się.


- Dla usprawnienia postępowań o przestępstwa na szkodę małoletnich w 2010 r. zwróciłem się do prezesów sądów o rozpoznawanie spraw karnych o przestępstwa na szkodę osób małoletnich jako priorytetowych, co oznacza rozpoznawanie ich w pierwszej kolejności – powiedział Minister Sprawiedliwości. - Na aktach spraw, w których dziecko występuje jako ofiara przestępstwa od roku sekretariaty sądów umieszczają wyrazy  „pokrzywdzony małoletni”. Mam nadzieję, że dodatkowe oznakowanie akt przypomina sędziom o obowiązku szczególnego traktowania spraw z udziałem dzieci, zgodnie ze standardami międzynarodowymi - dodał.
- Zwracałem uwagę na unikanie przez sądy przewlekłości postępowań i prosiłem o propozycje rozwiązań w celu zapewnienia optymalnych warunków funkcjonowania instytucji służących zwalczaniu przemocy w rodzinie – powiedział Minister Sprawiedliwości. - Nowe oznakowanie spraw w repertoriach spowoduje, że na koniec 2011 r. po raz pierwszy będziemy w stanie określić ile spraw prowadzonych w polskich sądach dotyczy przemocy w rodzinie a zaznaczam, że nie są to tylko przestępstwa znęcania się nad najbliższymi - dodał.


Z danych za pierwsze półrocze 2011 r. wynika, że poszkodowanymi przemocą w rodzinie w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie było 435 małoletnich, 1473 kobiety i 257 mężczyzn.


Jednym z priorytetów działań Ministerstwa Sprawiedliwości jest zapewnienie ochrony w postępowaniu karnym dzieciom – ofiarom i świadkom przestępstw m.in. poprzez propagowanie i wprowadzanie w życie zasad przesłuchiwania dzieci w przyjaznych dla nich warunkach przez osoby z odpowiednimi kompetencjami.
Co roku dochodzi do 5 – 6 tysięcy przesłuchań małoletnich świadków. W Polsce istnieje już ponad 300 pokoi przesłuchań dzieci prowadzonych przez komendy i komisariaty policji, sądy, samorządy i organizacje pozarządowe. Pokoje te powstawały w ciągu kilku ostatnich lat, lecz ich poziom jest jeszcze zróżnicowany. Część z nich znajduje się w odosobnionych miejscach, wyposażona jest w meble dostosowane do dzieci w różnym wieku i zabawki, pomalowane są w spokojne pastelowe kolory. Nie mają jednak sprzętu umożliwiającego dokonanie nagrania audio-wideo z przesłuchania. Inne mają sprzęt nagrywający nie odpowiadający sprzętowi umożliwiającemu odtworzenia nagrania z przesłuchania na sali sądowej. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundacja Dzieci Niczyje opracowały standardy jakie winny spełniać miejsca przyjazne dziecku służące jego przesłuchaniu. Miejsca te po obejrzeniu ich przez psychologa i prawnika mogą otrzymać certyfikat przyjaznego pokoju przesłuchań małoletnich świadków.


W trakcie konferencji wręczono kolejne certyfikaty przyjaznych pokoi przesłuchań. Są to certyfikaty od numeru 47 do 54.


Certyfikaty odebrali:

  • Krzysztof Hejosz - Prezes Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach,
  • Sylwia Dorau-Cichoń - Prezes Sądu Rejonowego w Sławnie,
  • Joanna Dębowska - Prezes Sądu Rejonowego w Zgierzu,
  • Marcin Bachtiak - Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie,
  • Ryszard Lebioda - Prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu,
  • Rafał Walter - Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach,
  • Izabela Żylińska-Małecka - Prezes Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie,
  • Elżbieta Marczyńska - Kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu.

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 07.11.2012 15:32 | Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2012 15:33