Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Konferencje - Pomoc Dzieciom - Ofiarom Przestępstw

IX Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw

2012-10-31
Fot. Rafał Matusiak
Wojciech Węgrzyn - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości otworzył tegoroczną konferencję
Fot. Rafał Matusiak
IX Ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw" odbyła w dniach 22 – 23 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

IX Ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw" odbyła się w tym roku w dniach 22 – 23 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Fundację Dzieci Niczyje.
 
Tak jak w poprzednich latach tematem przewodnim konferencji była pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. Prezentowane były na niej projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom-ofiarom przestępstw i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki.
 
Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się eksperci zagraniczni m. in. prof. Thomas Lyon z USA, prof. Peter Adriaenssens z Belgi, prof. Jan Horwath, Jenny Gray, Richard Wilson z Wielkiej Brytanii a także Sofia Bilo i Pontus Nilsson ze Szwecji.
 
Do tegorocznej edycji konferencji zaproszonych zostało 550 uczestników (w tym 200 sędziów) a także prokuratorzy, adwokaci, policjanci, kuratorzy sądowi, biegli psycholodzy, naukowcy, pracownicy placówek pomocowych dla dzieci z całej Polski.
 
W pierwszym dniu Konferencji po sesji inauguracyjnej poświęconej tegorocznemu patronowi konferencji – Januszowi Korczakowi, przeprowadzono trzy sesje plenarne „Przesłuchanie dziecka” prof. Lyona, „Komunikacja z rodzicami dzieci po traumie” prof. Adriaenssensa i „Ciemna strona macierzyństwa. Symulowanie lub wywoływanie choroby dziecka jako forma krzywdzenia” prof. Horwatha. Sesje odbędą się w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
 
W trakcie Konferencji Podsekretarz Stanu Pan Wojciech Węgrzyn, wręczył kolejne certyfikaty przyjaznych pokoi przesłuchań o numerach 55-65.
 
Popołudniowe sesje równoległe skierowane były między innymi do sędziów, prokuratorów i biegłych psychologów („Przesłuchanie dziecka”), do członków zespołów interdyscyplinarnych („Interwencja w przypadkach przemocy wobec dzieci”), biegłych psychologów („Postępowanie biegłych psychologów w sprawach o przestępstwa seksualne wobec małoletnich”) i osób pracujących z dziećmi ofiarami przemocy i wykorzystywania seksualnego.
Dzień pierwszy zakończyła projekcja filmu „Musimy porozmawiać o Kevinie” w reżyserii Lenne Ramsay.
Dzień drugi to 12 sesji równoległych na 6 salach PKiN skierowanych do różnych grup zawodowych mających w swojej pracy kontakt z dzieckiem pokrzywdzonym przestępstwem.
 
Dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych najciekawsze mogły być sesje poświęcone systemowemu przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci, przesłuchaniu dziecka, Niebieskiej Karcie - monitoringu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie czy standardom opiniowania w sprawach z udziałem małoletnich ofiar przestępstw Kolejne certyfikaty przyjaznych pokoi przesłuchań otrzymały w trakcie konferencji pokoje mieszczące się w Sądzie Rejonowym Wołowie, Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Sądzie Rejonowym w Dębicy, VI Komisariacie Policji w Krakowie, Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli i Ośrodku Psychoedukacji i Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie, Sądzie Rejonowym w Radziejowie, Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, Stowarzyszeniu „Azyl” z Torunia, Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze i Sądzie Rejonowym w Gryficach.
 
Jak najszerszy udział sędziów, prokuratorów i psychologów dziecięcych w Konferencji pozwolił być może na uświadomienie im, jak ważne jest przesłuchanie dziecka w warunkach najkorzystniejszych dla niego i dla wymiaru sprawiedliwości.
 
Pozytywny odbiór i reakcje uczestników Konferencji pozwalają na uznanie, że zaangażowanie Ministerstwa Sprawiedliwości w organizację 9 Konferencji w tym roku było wskazane. Liczba sędziów chętnych do wzięcia w niej udziału i konieczność odrzucenia kilkudziesięciu z nich z powodu braku miejsc świadczy o chęci profesjonalistów poszerzania wiedzy o dzieciach ofiarach przestępstw i małoletnich świadkach.
 
Udział Ministerstwa Sprawiedliwości w tego typu inicjatywach uświadamia uczestnikom Konferencji, jak również relacjonującym ją mediom, jak duże znaczenie przywiązuje resort do tak istotnej tematyki, jaką jest pomoc dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 07.11.2012 15:40 | Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2012 15:40