Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Konferencje - Pomoc Dzieciom - Ofiarom Przestępstw

10 Ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw"

2013-10-18
Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw

 

10 Ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw" odbędzie się w tym roku w dniach 21 – 22 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
 
Począwszy od 2004 roku Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Fundację Dzieci Niczyje.
 
Tak jak w poprzednich latach tematem przewodnim konferencji jest pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawiają w jej trakcie modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane są na niej projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom-ofiarom przestępstw i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki. Program konferencji przewiduje m.in. sesje plenarne, wykłady i warsztaty w mniejszych grupach.
 
Wśród zaproszonych wykładowców znajdą się eksperci zagraniczni m. in. z Wielkiej Brytanii, Szwecji i Niemiec.
 
Do tegorocznej edycji konferencji zaproszonych zostało 550 uczestników (w tym 200 sędziów) a także prokuratorzy, adwokaci, policjanci, kuratorzy sądowi, biegli psycholodzy, naukowcy, pracownicy placówek pomocowych dla dzieci z całej Polski.
 
Istotnym novum jest konieczność rejestracji uczestników konferencji za pośrednictwem łącz elektronicznych.
 
W pierwszym dniu Konferencji po sesji inauguracyjnej poświęconej polityce ochrony praw dzieci, przewidziano trzy sesje plenarne „Dziecko w sądzie – podmiotowość dzieci uczestniczących w sprawach rodzinnych” prof. Nikolasa Crichtona z Wielkiej Brytanii, „Jak rozmawiać z dzieckiem o jego traumatycznych doświadczeniach” prof. Bengt Soderstrom ze Szwecji i „Kiedy dzieci krzywdzą dzieci – przekraczanie granic seksualnych między dziećmi” prof. Lucyny Wrońskiej z Niemiec.
 
W trakcie Konferencji wręczone zostaną kolejne certyfikaty przyjaznych pokoi przesłuchań (będzie ich w październiku ponad 70 !).
 
Popołudniowe sesje równoległe skierowane są między innymi do sędziów, prokuratorów i biegłych psychologów, członków zespołów interdyscyplinarnych i osób pracujących z dziećmi ofiarami przemocy i wykorzystywania seksualnego.
 
Dzień drugi to trzy sesje plenarne: „Ile jest w Polsce krzywdzonych dzieci?”, „Dziecko – ofiara wykorzystywania seksualnego”, „Dziecko jako ofiara manipulacji i oszustwa konsumenckiego” oraz dziesięć sesji równoległych skierowanych do różnych grup zawodowych mających w swojej pracy kontakt z dzieckiem pokrzywdzonym przestępstwem.
 
Dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych najciekawsze mogą być sesje poświęcone ochronie prawnej dzieci czy przesłuchaniu dziecka.
 
Kolejne certyfikaty przyjaznych pokoi przesłuchań otrzymają w trakcie konferencji: Sąd Rejonowy w Goleniowie, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Sąd Rejonowy w Wyszkowie, Sąd Rejonowy w Łomży, Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sąd Okręgowy w Opolu, Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Sąd Rejonowy w Lipnie Wydziały Zamiejscowe w Rypinie, Centrum Medyczne VOLTA w Warszawie, Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Chełmie.
 
Jak najszerszy udział sędziów, prokuratorów i psychologów dziecięcych w Konferencji pozwoli być może na uświadomienie im, jak ważne jest przesłuchanie dziecka w warunkach najkorzystniejszych dla niego i dla wymiaru sprawiedliwości.
 
Pozytywny odbiór i reakcje uczestników wcześniejszych Konferencji pozwalają na uznanie, że zaangażowanie Ministerstwa Sprawiedliwości w organizację 10 Konferencji w tym roku było wskazane.
 
Udział Ministerstwa Sprawiedliwości w tego typu inicjatywach uświadamia uczestnikom Konferencji, jak również relacjonującym ją mediom, jak duże znaczenie przywiązuje resort do tak istotnej tematyki, jaką jest pomoc dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 18.10.2013 | Data dodania: 18.10.2013 13:33 | Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2013 14:56