Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Dziecko - świadek szczególnej troski

Kampania: Wysoki sądzie, boję się

2011-07-12

 

Kampania została zainaugurowana przez Fundację Dzieci Niczyje i Ministerstwo Sprawiedliwości w 2004 roku.
Celem kampanii było rozpowszechnianie wiedzy o prawach dzieci uczestniczących w procedurach prawnych wśród profesjonalistów (sędziów, biegłych sądowych, prokuratorów, funkcjonariuszy policji), uwrażliwienie ich na potrzeby dzieci – świadków, rozszerzenie pomocy prawnej i psychologicznej dla małych świadków i ich rodzin oraz podnoszenie standardów działających pokoi przesłuchań dzieci i inicjowanie tworzenia nowych.
 
W kampanii położono nacisk na zwiększenie wrażliwości profesjonalistów uczestniczących w procedurach prawnych oraz pomagających dzieciom - ofiarom przestępstw na specyficzną sytuację dziecka w postępowaniu karnym oraz podniesienie ich kompetencji związanych z przesłuchiwaniem dziecka.
 
Dzięki współpracy Fundacji Dzieci Niczyje z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Sprawiedliwości, w komisariatach policji, prokuraturach i sądach zawisły plakaty "Wysoki Sądzie, boję się".
 
 
We współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Centrum Szkolenia Policji i Mazowieckim Centrum Pomocy Społecznej organizowano szkolenia dla sędziów, prokuratorów, policjantów i psychologów-biegłych sądowych.
Jesienią 2004 roku w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw", która pomogła zaprezentować i upowszechnić standardy postępowania z dzieckiem-świadkiem w procedurach karnych.
 
W ramach kampanii wydane zostały publikacje „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, „Prawa ofiar przestępstw”, „Idę do sądu”, „Gdy dziecko jest świadkiem w sądzie”, które dystrybuowano w czasie szkoleń, konferencji i rozesłano do instytucji wymiaru sprawiedliwości.
 

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Anna Wiecha | Edytor: Piotr Potrebka
Data wytworzenia: 01.10.2013 | Data dodania: 12.07.2011 14:59 | Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2013 08:43