Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Dziecko - świadek szczególnej troski

Kampania: Będę przesłychany/przesłuchana

2011-07-12

 

3 marca 2010 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje oraz Rzecznik Praw Dziecka zainaugurowali trzeci etap kampanii "Dziecko-świadek szczególnej troski" - „Będę przesłuchany/przesłuchana”.
 
Kampania realizowana była do końca 2010 roku.
Celem kampanii było podkreślenie podmiotowości dziecka świadka i jego prawa do szczególnej ochrony w trudnych sytuacjach związanych z uczestniczeniem w procedurach karnych. Nacisk położono na sposób prowadzenia przesłuchania. Szczególnie promowano Kartę Praw Dziecka Świadka/Ofiary Przestępstwa a także Standardy dotyczące przesłuchiwania małoletnich świadków w trybie art. 185 a i 185 b k.p.k., powstałe w konsultacji z Radą Ekspertów ds. Ochrony Dzieci - Ofiar Przestępstw oraz Koalicją na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci.
 
Obie pozycje zostały przesłane do wszystkich sądów w kraju.
 
 
W ramach kampanii podjęto działania edukacyjne polegające na interdyscyplinarnych szkoleniach dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji i biegłych psychologów z zakresu przyjaznego przesłuchania dziecka.
 
Kontynuowano dystrybucję poradnika „Jak przesłuchiwać dziecko ?”,  „Dziecko pod parasolem prawa”, „Będę świadkiem w sądzie” oraz „Gdy dziecko jest świadkiem w sądzie”. Opracowano i wydano kolejny tom  kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka ,  Dziecko - świadek szczególnej troski”.