Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Aktualności

1% podatku na fundację "Żyć na Nowo"

2011-03-16

W dniu 6 marca 2009 roku trzech fundatorów podpisało akt notarialny ustanawiający fundację „Żyć na nowo”, a osobowość prawną uzyskała 15 maja 2009 r. Wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000329776, NIP 6492252560, REGON 241200420, nr konta 90 1050 1591 1000 0023 4158 5863.


Nadrzędnym celem Fundacji wynikającym ze Statutu jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, a w  szczególności na rzecz dziewcząt przebywających i opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.
 

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 29.05.2012 13:28 | Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2012 14:31