Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Aktualności

Program Jonatan

2011-05-14

Jonatan jest programem przeszczepionym w 2010 r. na grunt polski z Włoch przez Fundację „Jaś i Małgosia” oraz firmę Indesit z Łodzi i skierowanym do młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. do wychowanków zakładów poprawczych.

 
Głównym celem programu jest stworzenie młodym ludziom możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego i kwalifikacji oraz przygotowania ich do objęcia właściwych ról społecznych w dorosłym życiu. 
Poza kwalifikacjami zawodowymi program oferuje zajęcie sportowe i kulturalne, zmierzające do uczenia prawidłowego funkcjonowania w grupie (zespole) i radzenia sobie ze stresem i agresją.
Uczestnikami mogą być wychowankowie zakładów poprawczych o charakterze otwartym i półotwartym, którzy ukończyli 18 lat.
 
Wychowankowie poniżej 18 roku życia mogą brać udział w szkoleniu na zasadzie obserwatorów, uczestnicząc głównie w zajęciach sportowych, kulturalnych, integracyjnych i z psychologiem.
Program nie obejmuje wychowanków zakładów poprawczych zamkniętych ani schronisk dla nieletnich.
 
Osobisty patronat nad programem objął w 2010 r. Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Do współorganizowania programu przystąpiła również w 2010 r. organizacja  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

List intencyjny List intencyjny (liczba pobrań: 763)
Rekomendacje firmy Indesit Rekomendacje firmy Indesit (liczba pobrań: 822)
Apel BCC Apel BCC (liczba pobrań: 756)
Regulamin programu Jonatan Regulamin programu Jonatan (liczba pobrań: 781)
Prezentacja Prezentacja (liczba pobrań: 972)
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 29.05.2012 13:41 | Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2012 14:30