Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Aktualności

Odznaczenia i nagrody dla pedagogów i psychologów zakładów dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych

2010-10-22
img_2945.jpg
img_2991.jpg
img_3025.jpg

- Państwa działalność jest potwierdzeniem, że dobra praca zależy od ludzi, a zawód nauczyciela nadal zasługuje na uznanie i szacunek – powiedział dzisiaj Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie odbyło się dzisiaj w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 
Poza Ministrem Krzysztofem Kwiatkowskim w uroczystości udział wzięli m.in. Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a także przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka.
 
- Nieletni, z którymi pracujecie są bardziej wymagający niż inne środowiska młodzieżowe. Mimo młodego wieku posiadają wiele różnych, złych doświadczeń życiowych, u progu swojego dorosłego życia weszli w konflikt z prawem – mówił Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Składam szczere wyrazy uznania za Waszą pracę – dodał.
 
Na wniosek Ministra Sprawiedliwości, Minister Edukacji Narodowej 30 pedagogom i psychologom z zakładów dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych nadał Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania młodzieży niedostosowanej społecznie.
Odznaczenie wręczyła Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Uhonorowani zostali:
 
1. Borys Jerzy
wychowawca internatu
w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie
2. Edward Dąbalowi
wychowawca internatu
w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu
3. Sylwester Gawron
zastępca dyrektora 
w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu
4. Jolanta Giera 
psycholog w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu
5. Roman Gloc
kierownik internatu
w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie
6. Marek Górzyński
zastępca kierownika internatu
w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie
7. Janusz Jurczak    
kierownik warsztatów
w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie
8. Krzysztof Kotowicz      
zastępca kierownika warsztatów
w Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w Koszalinie
9. Wiktor Lew
kierownik warsztatów
w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu
10. Jacek Niemiec
wychowawca internatu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie
11. Sławomir Nosek
nauczyciel szkół
w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie
12. Józef Piezga
nauczyciel praktycznej nauki zawodu
w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu
13. Janusz Postawa
nauczyciel szkół
w Zakładzie Poprawczym w Sadowicach
14. Krystyna Rykała
nauczyciel praktycznej nauki zawodu
w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu
15. Iwona Sobik-Szczurek
wizytator
Okręgowego Zespołu Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu
16. Wacław Siry
wychowawca internatu
w Zakładzie Poprawczym
i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie
17. Zbigniew Stępień
dyrektor
Zakładu Poprawczego w Sadowicach
18. Piotr Trojanowski
wychowawca internatu
w Zakładzie Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim
19. Edyta Werner - Skreczko
wychowawca internatu
w Zakładzie Poprawczym i w Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu
20. Edmund Wiechowski
dyrektor szkół w Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w Koszalinie
21. Kazimierz Wolny
wychowawca internatu
w Zakładzie Poprawczym i w Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu
22. Zygmunt Zippel
nauczyciel szkół
w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu
23. Kazimierz Cieśla
psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Mrągowie;
24. Iwona Krywiczanin
pedagog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Mrągowie;
25. Maria Jakubiak
kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Głogowie;
26. Teresa Klim
psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Zielonej Górze;
27. Małgorzata Sosnowska
kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Zielonej Górze;
28. Józef Wróbel
kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Siedlcach;
29. Maria Zygo
kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Zamościu;
30. Wojciech Błażek
psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Sopocie.
 
 
W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i resocjalizacyjnej oraz diagnostycznej, Minister Sprawiedliwości przyznał też dzisiaj nagrody pracownikom pedagogicznym resortu sprawiedliwości:
 
Nagrody Ministra sprawiedliwości I stopnia zostały przyznane:
1.
Ewie Bajger
kierownikowi
RODK w Opolu
2.
Aleksandrze Matuszewskiej
kierownikowi
RODK w Szubinie
3.
Marzenie Stodulskiej
kierownikowi
RODK w Zakopanem
4.
Danucie Stopińskiej
kierownikowi
RODK w Poznaniu
5.
Bogdanowi Bylińskiemu
wicedyrektorowi
w ZP i SdN w Pszczynie-Łące
6.
Jarosławowi Foremskiemu
kierownikowi
internatu
w ZP w Witkowie
7.
Tadeuszowi
Lubiejewskiemu
dyrektorowi
ZP w Świeciu
8.
Włodzimierzowi Sawadzie
nauczycielowi
zawodu
w szkołach w SdN w Pobiedziskach
9.
Ireneuszowi Stawińskiemu
wychowawcy
w ZP i SdN w Warszawie-Falenicy
10.
Joannie Szostak
kierownik
internatu
w ZP i SdN w Warszawie-Falenicy
11.
Monice Szymańskiej
nauczycielce
w SdN w Warszawie-Okęcie
 
 
 
 
Nagrody Ministra SprawiedliwościII stopnia zostały przyznane:
 
1.
Marii Borek
pedagogowi
w RODK w Krośnie
2.
Tadeuszowi Żukowi
psychologowi
w RODK w Poznaniu
3.
Andrzejowi Błachowi
wychowawcy
w ZP i SdN w Zawierciu
4.
Wojciechowi Tadeuszowi
Jarząbkowi
kierownikowi
warsztatów
w SdN w Stawiszynie
5.
Stanisławowi
Kornackiemu
nauczycielowi
zawodu
w MOAS w Koszalinie
6.
Aleksandrze Ochocińskiej
wychowawczyni
w ZP i SdN w Koronowie
7.
Grzegorzowi
Ratajczakowi
nauczycielowi
zawodu
w ZP w Grodzisk Wlkp.
8.
Jerzemu Selerowi
wychowawcy
w SdN w Warszawie-Okęciu
9.
Pawłowi Stechnijowi
dyrektorowi
w ZP w Tarnowie
10.
Markowi Wronie
zastępcy kierownika internatu
w ZP i SdN w Pszczynie-Łące
11.
Wojciechowi Wypychowi
nauczycielowi
w MOAS w Szubinie
12.
Witoldowi Zającowi
nauczycielowi
w MOAS w Koszalinie
13.
Mariuszowi Zychmie
z-cy kierownika internatu
w ZP i SdN w Raciborzu
 
 
 
Joanna Dębek
Rzecznik Prasowy 

Ministra Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 29.05.2012 14:01 | Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2012 14:03