Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Aktualności

Medale KEN oraz Nagrody Ministra Sprawiedliwości 2013

2013-10-28
Zdjęcie laureatów i gości będących na uroczystości w dniu 23.10.2013 r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości

Uroczystość wręczenia medali KEN oraz Nagród Ministra Sprawiedliwości nauczycielom zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych odbyła się w dniu 23 październik 2013 r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości.

 W spotkaniu uczestniczyli.:

  1. Pan Tadeusz Sławecki - Sekretarz StanuwMinisterstwie Edukacji Narodowej,
  2. Pan Jerzy Kozdroń - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
  3. Pan Stanisław Chmielewski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
  4. Pani Wiesława Chojnacka - Dyrektor Generalny w Ministerstwie Sprawiedliwości,
  5. Pani Kamila Dołowska - Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich,
  6. Pan Sebastian Dec - Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Zakładów Poprawczychi Schronisk dla Nieletnich,
  7. Pani Zdzisława Michałowicz - Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych oraz kierownictwo i przedstawicieliBiur i Departamentów w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Minister Edukacji Narodowej na wniosek Ministra Sprawiedliwości za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania nadał Medal Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych:

Lp.

Imię i nazwisko

Placówka

1.

Ewa Bajger

Kierownik RODK w Opolu

2.

Małgorzata Grzegorczyk-Somla

Psycholog w RODK w Siedlcach

3.

Anna Herberger

Psycholog RODK w Głogowie

4.

Iwona Jezierska

Psycholog RODK w Lublinie

5.

Sławomir Śliwecki

Pedagog RODK w Łomży,

6.

Urszula Wiercioch

Kierownik RODK w Wałbrzychu

W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej, resocjalizacyjnej oraz diagnostycznej, Minister Sprawiedliwości przyznał nagrody następującym pracownikom pedagogicznym: 

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Placówka

1.

Grażyna Biedka

kierownik

RODK w Kaliszu

2.

Maria Ciosek

nauczyciel

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Głogowie

3.

Marian Chudziński

dyrektor zakładu i schroniska

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie

4.

Barbara Dziubek

pedagog

RODK w Gorzowie Wlkp.

5.

Remigiusz Flak

kierownik internatu

Zakład Poprawczy
i Schronisko dla Nieletnich
w Zawierciu

6.

Józef Fryza

nauczyciel zawodu

Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach

7.

Sylwester Gawron

zastępca dyrektora zakładu i schroniska

Zakład Poprawczy i Schronisko
dla Nieletnich w Zawierciu

8.

Ewa Hałas

pedagog

Zakład Poprawczy (MOAS) w Szubinie

9.

Janusz Hepner

pedagog

RODK w Olsztynie

10.

Witold Herrmann

dyrektor szkół

Zakład Poprawczy i Schronisko
dla Nieletnich w Pszczynie-Łące

11.

Jolanta Jadowska

psycholog

RODK w Świdnicy

12.

Roman Kociałkowski

wychowawca

Zakład Poprawczy (MOAS)

w Szubinie

13.

Dariusz Kołnierzak

wychowawca

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie Falenicy

14.

Krzysztof Kotowicz

kierownik warsztatów szk.

Zakład Poprawczy (MOAS) w Koszalinie

15.

Barbara Kujawska

pedagog

Zakład Poprawczy w Tarnowie

16.

Elżbieta Kuleszko

kierownik

RODK w Toruniu

17.

Bogusława Łukasiewicz

pedagog

Schronisko dla Nieletnich

w Gackach

18.

Bernadetta Michna

kierownik

RODK w Krośnie

19.

Alicja Nowicka

kierownik

RODK w Mrągowie

20.

Andrzej Polok

nauczyciel zawodu

Zakład Poprawczy i Schronisko
dla Nieletnich w Pszczynie-Łące

21.

Ireneusz Stawiński

wychowawca

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Warszawie Falenicy

22.

Paweł Stechnij

dyrektor zakładu

Zakład Poprawczy w Tarnowie

23.

Edmund Wiechowski

dyrektor szkół

Zakład Poprawczy (MOAS) w Koszalinie

24.

Benedykt Wiśniewski

dyrektor zakładu

Zakład Poprawczy w Kcyni

25.

Kazimierz Wolny

kierownik internatu

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu

26.

Hanna Wszołkowska

kierownik

RODK w Pile

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Iwona Różańska-Kozieł | Edytor: Piotr Potrebka
Data wytworzenia: 28.10.2013 | Data dodania: 28.10.2013 14:49 | Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2013 17:28