Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Aktualności

Impreza sportowa „WIZERUNEK NA START!” w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości „Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”

2014-03-27
Wizerunek na start

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza wszystkich do udziału w charakterze publiczności w kolejnej imprezie „WIZERUNEK NA START!” w ramach cyklu integracyjno-rekreacyjnych imprez sportowych z udziałem wychowanków placówek dla nieletnich i uczniów szkół lokalnych w projekcie „Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”:

  • impreza sportowa we Wrocławiu w dniu 4 kwietnia 2014 r., w godz. 10:00-16:00, na terenie Wielofunkcyjnej Hali Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
    Gość specjalny – Artur Partyka. Imprezę poprowadzi Kajetan Broniewski.
  • W ramach imprezy zaplanowano udział co najmniej 150 uczestników spośród nieletnich z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz uczniów lokalnych szkół.

Cel imprezy wpisuje się w cel główny projektu, jakim jest wzrost integracji społecznej i zawodowej nieletnich. Projekt „Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich” jest odpowiedzią na występujący problem związany z powszechnie powielanymi postawami uprzedzenia czy wręcz stygmatyzacji nieletnich przebywających w placówkach resocjalizacyjnych o charakterze niewolnościowym – zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

W społecznej świadomości nieletni postrzegani są najczęściej przez pryzmat samego pobytu w tego typu placówce lub faktu popełnienia czynu karalnego niezależnie od indywidualnych uwarunkowań, jednostkowych losów, potencjału, posiadanego talentu czy kwalifikacji. Niewiedza oraz bazowanie na stereotypach nie sprzyja akceptacji, nie ułatwia interakcji, nie stymuluje integracji – wręcz przeciwnie: utrwala wykluczenie, wzmacnia wzajemną niechęć, uniemożliwia współpracę.

Organizacja imprez sportowych o charakterze integracyjno-rekreacyjnym z udziałem znanego i cenionego sportowca (gwiazdy sportu) wspierającego je swoim wizerunkiem, stworzą warunki do wspólnego spotkania poza terenem placówki, zaprezentowania się w obszarze konkurencji sportowych przyciągających uwagę samych uczestników, jak i szerszej społeczności.

Wstęp na imprezę wolny!

Impreza sportowa organizowana jest w projekcie „Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”, nr UDA-POKL.01.03.05-00-062/11-00 z późn. zm., współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej).

Dotychczas odbyły się dwie pierwsze z cyklu czterech imprez sportowych:

  1. impreza sportowa nr 1 w Bydgoszczy w dniu 24 lutego 2014 roku, Hala Sportowo-Widowiskowa „Łuczniczka” w Bydgoszczy, Gość specjalny – Paweł Januszewski.
  2. impreza sportowa nr 2 w Katowicach w dniu 26 lutego 2014 roku, hala AWF w Katowicach, Gość specjalny – Artur Partyka.

Cykl imprez zakończy impreza sportowa w Warszawie w dniu 22 maja 2014 roku, w godz. 10:00-16:00, hala OSiR Ochota, Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul. Nowowiejska 37B.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Piotr Potrebka | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 27.03.2014 | Data dodania: 27.03.2014 16:13 | Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2014 12:32