Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Aktualności

Projekt szkoleniowy E-PROFI, efektywna profilaktyka

2017-09-18
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w projekcie szkoleniowym E-PROFI, efektywna profilaktyka.
Projekt jest adresowany do osób pracujących z młodzieżą w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych, Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich oraz osób realizujących programy profilaktyczne dla młodzieży prowadzone w organizacjach pozarządowych.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 120 osób pracujących z młodzieżą w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych w obszarze uzależnień.
Realizacja projektu poprzedzona została audytem potrzeb szkoleniowych środowiska zawodowego potencjalnych uczestników.
Na część szkoleniową projektu składają się:
•             (1) e-learningowy blok wykładowy - umieszczony w Internecie i kończący się testem wiedzy wspólny dla wszystkich uczestników 30-godzinny pakiet wykładów. Autorami są wybitni eksperci
•             blok warsztatowo – superwizyjny - realizowany w dziesięciu 12-osobowych grupach w formie trzech trzydniowych zjazdów. Każdy zjazd obejmuje:
(2) blok warsztatowy – pierwsze dwa dni każdego zjazdu,
(3) blok superwizyjny – trzeci dzień każdego zjazdu.
Blok warsztatowo-superwizyjny będzie prowadzony w okresie październik – grudzień 2017 roku. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie eprofi.praesterno.pl.
O uczestnictwie w części warsztatowo-superwizyjnej projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz rekrutacyjny zostanie uruchomiony w środę 20 września o godzinie 10:00 na stronie eprofi.praesterno.pl.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
Ewentualne pytania prosimy kierować e-mailowo: biuro@praesterno.pl lub telefonicznie: 601 311 454.
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Iwona Różańska-Kozieł | Edytor: Iwona Różańska-Kozieł
Data wytworzenia: 18.09.2017 | Data dodania: 18.09.2017 12:10 | Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2017 12:14