Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia i komunikaty

Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą przeprowadzonych w dniu 26 września 2015 r.

2015-11-10

Na podstawie art. 75j ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.), art. 3310 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507, z późn. zm.) i art. 71k § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikacje odpowiednio: adwokacką, radcowską i notarialną przeprowadzonych w dniu 26 września 2015 r. oraz listę osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą przeprowadzonego 26 września 2015 r., zgodnie z art. 29i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790, z późn. zm.).

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Justyna Chudek | Edytor: Justyna Chudek
Data wytworzenia: 10.11.2015 | Data dodania: 10.11.2015 13:26 | Data ostatniej modyfikacji: 12.11.2015 11:14