Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia i komunikaty

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 5 października 2015 r.

2015-10-09

W dniu 5 października 2015 r. odbył się drugi – z trzech wyznaczonych na rok 2015 – egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był dwudziestym drugim od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2014 r. poz. 776).

Przystąpiło do niego 85 osób z 96 osób, które zgłosiły się do tego egzaminu i spełniły wymogi formalne do wzięcia w nim udziału.

Ogłoszenie wyników egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka nastąpiło w dniu 7 października 2015 r.

Egzamin zdało 59 osób, tj. 69 % przystępujących do egzaminu.

Spośród zdających, 73 osoby uzyskały pozytywny wyniku z testu, zaś 65 osób uzyskało wynik pozytywny z zadania problemowego.

Uwzględniając wyniki egzaminu przeprowadzonego w dniu 5 października 2015 r., dotychczas egzamin ten zdało 1031 osób, z których 920 uzyskało następnie licencję syndyka.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Jarosław Stebelski | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 09.10.2015 | Data dodania: 09.10.2015 16:28 | Data ostatniej modyfikacji: 05.11.2015 14:06