Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o wynikach egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który odbył się w dniu 3 kwietnia 2017 r.

2017-04-06

W dniu 5 kwietnia 2017 r. ogłoszone zostały wyniki egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który został przeprowadzony w dniu 3 kwietnia 2017 r. Egzamin polegał na rozwiązaniu testu oraz wykonaniu zadania problemowego. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych wyników z obu jego części. Wymagało to uzyskania co najmniej 75 punktów z testu (na 100 możliwych) oraz co najmniej 20 punktów za rozwiązanie zadania problemowego (na 30 możliwych).

Test z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe wraz z wytycznymi dotyczącymi sposobu jego rozwiązania zostały opracowane przez zespół do przygotowania pytań i zadań problemowych.

W dniu 3 kwietnia 2017 r. do części testowej egzaminu przystąpiło 89 osób, zaś do części polegającej na wykonaniu zadania problemowego - 88 osób. Wymaganą liczbę punktów z części testowej uzyskało 61 osób, zaś za wykonanie zadania problemowego 37 osób. Egzamin z wynikiem pozytywnym (z obu części) złożyły 32 osoby, co stanowi około 36 % zdających.

Dotychczas egzamin ten zdało już łącznie 1217 osób, spośród których licencje przyznane zostały następnie 1120 osobom.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Jarosław Stebelski | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 06.04.2017 | Data dodania: 06.04.2017 16:19 | Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2017 16:19