Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki egzaminu komorniczego

2017-04-18
Egzamin komorniczy

Komisje Egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu komorniczego, który odbył się w dniach 16 – 17 marca 2017 r.

Do egzaminu komorniczego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 276 zdających.

Pozytywny wynik uzyskały 193 osoby, co stanowi około 70% ogółu zdających.

Wyniki egzaminu komorniczego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:

- w Gdańsku - egzamin zdało 34 spośród 39 zdających, tj. około 87%,

- w Katowicach - egzamin zdało 24 spośród 33 zdających, tj. około 73%,

- w Krakowie - egzamin zdało 30 spośród 36 zdających, tj. około 83%,

- w Łodzi - egzamin zdało 31 spośród 55 zdających, tj. około 56%,

- w Poznaniu - egzamin zdało 17 spośród 28 zdających, tj. około 61%,

- w Warszawie - egzamin zdało 35 spośród 57 zdających, tj. około 61%,

- we Wrocławiu - egzamin zdało 22 spośród 28 zdających, tj. około 79%.

Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu komorniczego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Magdalena Orłowska | Edytor: Magdalena Orłowska
Data wytworzenia: 18.04.2017 | Data dodania: 18.04.2017 16:01 | Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2017 10:14