Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia i komunikaty

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 28 - 31 marca 2017 r.

2017-07-17
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 78f ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, który odbył się w dniach 28 - 31 marca 2017 r.
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Magdalena Orłowska | Edytor: Magdalena Orłowska
Data wytworzenia: 17.07.2017 | Data dodania: 17.07.2017 10:10 | Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2017 10:12