Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Zadania egzaminacyjne

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny oraz komunikat Przewodniczącego Zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny w 2015 r.

2015-09-14

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny oraz komunikat Przewodniczącego Zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny w 2015 r.

Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny, przeprowadzony w dniach 8 – 10 września 2015 r. oraz treść komunikatu Przewodniczącego Zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny w 2015 r. 

Zadania na egzamin notarialny oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie:
1.    sędzia Krzysztof Józefowicz
2.    sędzia dr Stefan Babiarz
3.    sędzia Joanna Ćwik – Bielińska
4.    sędzia Wojciech Łukowski
5.    notariusz Paweł Cupriak
6.    notariusz Arleta Kołodziejska
7.    notariusz dr Małgorzata Muszalska
 

Powołani w skład zespołu sędziowie byli przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości, zaś notariusze zostali oddelegowani przez Krajową Radę Notarialną.

Zgodnie z art. 74 § 14 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), na każdą część egzaminu notarialnego zespół sporządził zadania wraz z opisami istotnych zagadnień. Stosownie do treści § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny (Dz. U. poz. 1560, z późn. zm.), opis istotnych zagadnień stanowi wskazanie istotnych zagadnień, których ocena powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania.   

Podkreślenia wymaga, że ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest przez egzaminatorów, w oparciu o kryteria zawarte w art. 74e § 2 ustawy – Prawo o notariacie, a więc kryterium zachowania wymogów formalnych, właściwości zastosowanych przepisów prawa i umiejętności ich interpretacji oraz poprawności zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu.

Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień stanowi zatem wyłącznie instrument pomocniczy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 225/11).

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Kappel Artur | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 14.09.2015 | Data dodania: 14.09.2015 12:09 | Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2015 16:44